Strona główna Konto bankowe MSM-EMBA

Informacja dla studentów XXIV edycji i wcześniejszych edycji

Opłaty za Magisterskie Studia Menedżerskie EMBA proszę dokonywać na numer konta:
Bank PEKAO SA O/Wrocław
56 1240 6814 1111 0000 4936 6611

z dopiskiem MBA 843 57

Ponadto, proszę napisać kogo dotyczy dana opłata za studia MSM-EMBA

 

Informacja dla kandydatów na studia MSM-MBA XXV edycji

Opłatę rekrutacyjną należy dokonać na Indywidualne Konto Rozliczeniowe (IKR), które generowane jest w systemie rekrutacji.

Informacja dla studentów XXV edycji
(rok immatrykulacji 2017)

Opłaty za Magisterskie Studia Menedżerskie EMBA proszę dokonywać na indywidualne konto studenckie.

 
sobota, 24 lutego 2018