Strona główna Absolwenci Edycja XVI

PRACE MAGISTERSKIE
XVI EDYCJA 2008-2010

Imię i nazwisko

Promotor

Tytuł pracy

Andrzej
ADRYAN

Prof. zw. dr hab.

Maria Wanda Kopertyńska

Analiza i ocena zarządzania sprzedażą na przykładzie przedsiębiorstwa DeLaval Sp. z o.o.

Arkadiusz
ALEKSANDROWICZ

Prof. zw. dr hab.
Edward Nowak

Analiza sytuacji finansowej i kosztów przedsiębiorstwa

Robert
BALAWENDER

Prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Przybyła

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi- analiza i propozycje usprawnień

Marek
BŁASZCZOK

Prof. nadzw. dr hab. Ewa Konarzewska-Gubała

Critical success factors in implementation of ISO 9001:2008
and ISO/IEC20000:2005 quality management standards in IT Company

Jacek
BOŃDOS

Prof. nadzw. dr hab. Ewa Konarzewska-Gubała

Zapewnienie jakości w produktach IT

Agnieszka

FISCHER

Prof. zw. dr hab.

Maria Wanda

Kopertyńska

Analiza i ocena motywowania pracowników strefy wykonawczej na przykładzie firmy produkcyjnej

Marcin
DAMCZYK

Dr hab.

Bartłomiej Nita

Ocena wartości przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu koncepcji ekonomicznej wartości dodanej na przykładzie badanej jednostki

Zbigniew
DOMAŃSKI

Prof. zw. dr hab.

Maria Wanda

Kopertyńska

Motywowanie pracowników na przykładzie spółki akcyjnej ERBUD SA

Katarzyna
DOMINIKÓW

Prof. zw. dr hab.
Edward Nowak

Leasing jako forma finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa

Tomasz
DROZDOWSKI

Prof. zw. dr hab.

Maria Wanda

Kopertyńska

Zarządzanie produkcją w Relpol SA

Alicja
FOLEK

Prof. zw. dr hab.
Edward Nowak

Koszty pośrednie i problemy ich rozliczenia w jednostce naukowej

Dominika
GALEWSKA

Prof. nadzw. dr hab. Ewa Konarzewska-Gubała

Zastosowanie wybranych metod i narzędzi jakości w doskonaleniu procesu zakupów na przykładzie przedsiębiorstwa „PLANE KALISZ”

Ryszard
GĄSIOREK

Prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Przybyła

Zarządzanie projektami z wykorzystaniem środków unijnych w 2009 roku na przykładzie Gminy Kłodzko

Remigiusz
GŁOWACZ

Prof. zw. dr hab.

Maria Wanda

Kopertyńska

Analiza i ocena wdrożenia lean manufacturing na przykładzie firmy Metzeler Automotive Profile Systems Polska Sp. z o.o.

Edyta
GÓRECKA

Prof. nadzw. dr hab. Ewa Konarzewska-Gubała

Integracja zwinnych i tradycyjnych praktyk zarządzania na przykładzie projektu sektora IT

Agnieszka
GRYGIEL

Prof. zw. dr hab.

Stanisław Krawczyk

Identyfikacja problemów związanych z wdrożeniem systemu Warehouse Management System w magazynie firmy produkcyjnej

Ewa
HOSZEK

Prof. zw. dr hab.

Maria Wanda

Kopertyńska

Wykorzystanie funduszy unijnych w rozwoju miasta na przykładzie miasta Ruda Śląska

Łukasz
HYSZCZYN

Prof. zw. dr hab.

Maria Wanda

Kopertyńska

Zarządzanie łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie handlowym na przykładzie korporacji Walmart Stores

Sławomir
JAKUBÓW

Prof. zw. dr hab.

Maria Wanda

Kopertyńska

Motywowanie pracowników Wydziału Tłoczni firmy FagorMastercook SA

Jarosław
JASIŃSKI

Prof. zw. dr hab.

Maria Wanda

Kopertyńska

Funkcjonowanie firmy w warunkach konkurencji na podstawie firmy ARMADA FLEET Management S.A.
w Katowicach

Mirosław

JESIONKA

Prof. zw. dr hab.

Maria Wanda

Kopertyńska

Zarządzanie projektami na przykładzie wybranych wdrożeń systemu ERP w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA

Artur
JĘDRUŚ

Prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Przybyła

Zarządzanie projektem konstrukcyjnym: Projekt uszczelek do samochodu osobowego typu kabriolet

Tomasz
JĘDRZEJEWSKI

Prof. zw. dr hab.

Maria Wanda

Kopertyńska

Analiza i ocena zarządzania produkcją na podstawie firmy PPUH SKALMEX Sp. z o.o.

Agnieszka
KAMION

Prof. nadzw. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

Blog and Business. The possibility of growing the microconsulting company with the use of blog.
Based on www.nightcap.pl

Zuzanna
KLIMKOWSKA

Prof. zw. dr hab.
Edward Nowak

Wycena przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Przemysław
KOWALEWSKI

Prof. nadzw. dr hab.
Tadeusz Dudycz

Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Agnieszka
KOWALSKA

Prof. nadzw. dr hab.

Adela Barabasz

Analiza procesu transformacji w korporacji międzynarodowej z branży medycznej

Piotr
KRAKOWIAK

Prof. zw. dr hab.

Maria Wanda

Kopertyńska

Wykorzystanie współczesnych koncepcji zarządzania produkcją na przykładzie VOLKSWAGEN Motor Polska w Polkowicach

Krzysztof
KRZYŻAK

Prof. zw. dr hab.

Rafał Krupski

Strategia działalności operatora systemu dystrybucyjnego na przykładzie EnergiaPro S.A.

Marcin
KUBOSZEK

Prof. zw. dr hab.
Edward Nowak

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie LC CORP SA

Marian

KUREK

Prof. zw. dr hab.

Maria Wanda

Kopertyńska

Analiza i ocena działalności outsourcingowej realizowanej na rzecz Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.

Adam
LACHOWICZ

Prof. zw. dr hab.

Maria Wanda

Kopertyńska

Analiza i ocena wykorzystania lean manufacturing w zarządzaniu produkcją na przykładzie firmy „Avio Kalisz”

Edyta
LENDA

Prof. zw. dr hab.

Maria Wanda

Kopertyńska

Motywowanie i ocena pracowników działu sprzedaży na przykładzie Firmy Astellas Pharma Sp. z o. o.

Jacek
MASIOR

Prof. nadzw. dr hab. Ewa Konarzewska-Gubała

Lean Management – szczupłe zarzą-dzanie na przykładzie doświadczeń PMGP – Biura Projektów

Marlena
MATUSIAK

Prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Przybyła

Nadzór właścicielski w prywatnej grupie kapitałowej

Joanna
MŁOTEK

Prof. zw. dr hab.

Maria Wanda

Kopertyńska

Znaczenie komunikacji dla sprawnego funkcjonowania organizacji na przy-kładzie Gotec Polska

Joanna
MOCZARNIK

Prof. nadzw. dr hab. Ewa Konarzewska-Gubała

Zastosowanie wybranych narzędzi za-rządzania jakością i ciągłego doskona-lenia w obniżaniu kosztów złej jakości

Zenon

MUSIALSKI

Prof. zw. dr hab.

Maria Wanda

Kopertyńska

Ocena i motywowanie pracowników na przykładzie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA

Piotr Przemysław
OWCZAREK

Prof. zw. dr hab.

Maria Wanda

Kopertyńska

Funkcjonowanie firmy usługowej w warunkach dużej konkurencji na przykładzie firmy kurierskiej DPD Polska

Mirosław
PAPROTA

Prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Przybyła

Analiza zmian struktury organizacyj-nej jednego z departamentów centrali banku komercyjnego

Mirosław
PENCAK

Prof. nadzw. dr hab. Maria Piotrowska

Optymalizacja kluczowych wskaźników finansowych w łańcuchu logistycznym Orlen Centrum Serwisowe Sp. z o.o.

Grażyna
PERIWOLIOTIS-CYGAN

Prof. zw. dr hab.
Edward Nowak

Zarządzanie kosztami projektów na przykładzie przedsiębiorstwa
TP-ELBUD S.A.

Paweł
PIETRUSZKA

Prof.nadzw. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

Sales Development Strategy for Torf Corporation Company

Tomasz
POTYRAŁA

Prof. nadzw. dr hab.

Maria Piotrowska

Analiza finansowa inwestycji w proces uszlachetniania na przykładzie firmy produkcyjnej

Robert
RETKIEWICZ

Prof. zw. dr hab.

Maria Wanda

Kopertyńska

Analiza i ocena zarządzania produkcją na przykładzie firmy Górażdże Cement S.A.

Paweł

ROGACKI

Prof. zw. dr hab.

Grażyna Światowy

Określenie marketingowej strategii ekspansji wybranej firmy na rynki Unii Europejskiej

Aleksandra
SIDORCZYK

Prof. zw. dr hab.

Maria Wanda Kopertyńska

Analiza i ocena systemu ocen pracow-ników w GE Power Controls

Robert
SŁABICKI

Mostéfa Ider, PhD

Comparison of Team Operators Results in Productivity and Quality within a Maintenance Performance Measurement System Framework. Case Study: T&T Polska Sp. z o.o.

 
poniedziałek, 22 stycznia 2018