Strona główna Absolwenci Edycja XV

PRACE MAGISTERSKIE
XV EDYCJA 2008-2010

Imię  i  nazwisko

Promotor

Tytuł pracy

Mariusz
BĘCKI

Prof. zw. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Analiza i ocena zarządzania projektami na przykładzie firmy ABC Kalisz

Artur
BIERNAT

Prof. zw. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Wdrażanie lean manufacturing na przykładzie firmy AB Kalisz

Maciej
BOGUCKI

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Analiza i ocena motywowania pracowników na przykładzie firmy Gegen-bauer Polska

Wojciech
BRZOZOWSKI

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Zarządzanie produkcją w EMATECH Sp. z o.o.

Anna
DUBIŃSKA

Prof. zw. dr hab.
Grażyna Światowy

Marketingowa strategia rozwoju Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Wydawnictwo Sp. z o.o. we Wrocławiu

Dorota
GOŁDYN

Prof. zw. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Zarządzanie logistyczne na przykładzie PHP Mercus Sp. z o. o.

Renata
GONET

Prof. dr hab.
Ewa Stańczyk-Hugiet

Analiza strategiczna firmy Sonel S.A.

Józef
GREGORCZYK

Prof. zw. dr hab.
Jan Skalik

Polityka innowacyjna państwa jako czynnik wsparcia innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw

Tomsz
HAŁAJDA

Prof. zw. dr hab.
Rafał Krupski

Zarządzanie startegiczne firmą produkcyjną w warunkach kryzysowych

Adrian
HAMERSKI

Prof. dr hab.
Mieczysław L. Owoc

Kierunki rozwoju infrastruktury sieciowej wyższej uczelni na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Ewa
HIPNAROWICZ

Prof. dr hab.
Ewa Stańczyk-Hugiet

Perspektywa strategiczna rozwoju firmy

Bartłomiej
IRCZYK

Prof. zw. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu produkcją na przykładzie Brembo Sp. z o.o.

Ireneusz
JAROCKI

Prof. zw. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Satysfakcja z pracy pracowników AIG Bank Polska S.A.

Małgorzata
KARPIŃSKA

Prof. dr hab.
Ewa Stańczyk-Hugiet

Outsourcing as a strategy for modern business

Dorota
KLIBER-SZYMCZAK

Prof. zw. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Zarządzanie łańcuchem dostaw na przykładzie Spółki X Kalisz

Małgorzata
KLIMCZAK

prof. dr hab.
Ryszard Kłeczek

Application of the Total Cost of Ownership calculation on the Medical Diagnostic Market in case of EUROIMMUN POLSKA

Karolina
KOMEJKO

Prof. dr hab.
Mieczysław Przybyła

Analiza i ocena systemu zarządzania łańcuchem dostaw w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej na przykładzie Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o.

Jacek
KRASUSKI

Prof. zw. dr hab.
Jan Skalik

Zarządzanie projektami w Biurze Serwisu generatorów ALSTOM Power Sp. z o.o. w Warszawie Oddział we Wrocławiu

Damian
KURZAWA

Prof. zw. dr hab.
Jan Skalik

Zmiana organizacyjna jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej New Gate Group S.A.

Izabela
LUBCZYŃSKA

Dr Katarzyna Kuziak

Analiza fundamentalna GETIN Holding S.A. i wycena akcji spółki

Ewa
ŁOZIŃSKA

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Zarządzanie projektami na przykładzie dolnośląskiej firmy informatycznej

Anna
ŁYKO

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Tendencje w zakresie rozwoju kart płatniczych na przykładzie Banku PKO BP SA

Roman
MAJKA

Prof. dr hab.
Tadeusz Dudycz

Business plan of Dobra-Engineering entertainment

Adrian
MAŃCZAK

Prof. zw. dr hab.
Edward Nowak

Ocena sytuacji finansowej spółek Sfinks Polska S.A. i Amrest Sp. z o. o.

Paweł
MELLER

Prof. dr hab.
Ewa Stańczyk-Hugiet

Automotive industry premium segment analysis. Strategic perspective

Ewa
 MROK-SALAMOŃSKA

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Analiza i ocena systemu ocen pracowników na przykładzie firmy Volkswagen Motor Polska

Artur
NETKOWSKI

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Oczekiwania pracowników jako determinanta tworzenia systemu motywowania na przykładzie firmy MESSER EUTECTIC CASTOLIN

Michał
NOWAK

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Wykorzystanie analizy ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie spółki BETA

Agnieszka OBUCHOWSKA

Prof. dr hab.
Ewa Stańczyk-Hugiet

The strategy focused organization. The similarities and the differences between the balanced scorecard concept and Volvo business services performance management

Grzegorz
PARDELA

Prof. zw. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Zarządzanie produkcją na przykładzie firmy „Kal-Fly”

Andrzej
PASIERBIEWICZ

Prof. zw. dr hab.
Edward Nowak

Efektywność zarządzania kosztami w eksploatacji elektroenergetycznej sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia

Krzysztof
PASZCZYŃSKI

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Ocena i motywowanie pracowników na przykładzie firmy Capricorn Sp. z o.o.

Arkadiusz
POGRZEBIENNY

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Motywowanie pracowników służb utrzymania ruchu na przykładzie PW

Dawid
POPŁAWSKI

Prof. dr hab.
Mieczysław Przybyła

Współczesny przywódca w organizacji na przykładzie Banku X

Przemysław
PRUS

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Wykorzystanie współczesnych metod zarządzania projektem w realizacji kontraktów informatycznych dla sektora energetycznego

Justyna
PUCHALSKA

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Czynniki sukcesu małej firmy na przykładzie Remedium- Specjalistyczne Sklepy Zaopatrzenia Medycznego

Bartosz
RATOWSKI

Prof. zw. dr hab.
Jan Skalik

Kontrakt handlowy jako podstawowy element zarządzania w transakcjach zagranicznych

Agnieszka
RECZEK

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Wykorzystanie analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie Grupy Kapitałowej GANT DEVELOPMENT S.A.

Piotr
RZEPA

Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska-Gubała

Metoda FMEA jako narzędzie ustawicz-nego podnoszenia poziomu jakości pro-dukcji w Donako S.A.

Edyta
SIERADZKA

Prof. zw. dr hab.
Zbigniew Luty

Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki

Marek
SKRZYPCZAK

prof. zw. dr hab.
Edward Nowak

Analiza kosztów i przychodów jednostki handlowej

Zbigniew
SZNER

prof. dr hab.
Ryszard Kłeczek

Opis ofert B2B w kategoriach TCO i czynników wzrostu wartości na przykładzie produktów firmy Teddrive Poland Sp. z o.o.

Marek
ŚLIWIŃSKI

Prof. zw. dr hab.
Edward Nowak

Ocena sytuacji finansowej przedsię-biorstwa BUDINPOL

Tomasz
ŚRODA

Prof. dr hab.
Mieczysław L. Owoc

Kluczowe czynniki powodzenia projektu informatycznego na przykładzie wdrożenia Systemu CRM w JZO Sp. z o. o.

Rafał
TRZASKA

Prof. zw. dr hab.
Edward Nowak

Optymalizacja kosztów w projektach technologii informatycznych

Halina
URBAŃSKA-KOZŁOWSKA

Prof. zw. dr hab.
Edward Nowak

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie Miejskiego Przedsiębior-stwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu

Maciej
WAJS

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Zarządzanie projektem inwestycyjnym na przykładzie Spółki Kotlin

Mariusz
WALIŚ

Prof. zw. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

System informowania kierownictwa na przykładzie spółki ABC Kalisz

Robert
WANTUCH

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Analiza i ocena implementacji modelu doskonałości EFQM w Spółce Volkswagen Motor Polska

Jarosław
WYPYCH

Prof. zw. dr hab.
Jan Skalik

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa jako narzędzie w procesie restrukturyzacji na przykładzie SKAŁA Sp. z o.o.

Tomasz
ZAJĄC

prof. dr hab.
Ryszard Kłeczek

Wykorzystanie TCO i czynników wzrostu wartości do opisu oferty rynku B2B na przykładzie firmy Houghton Polska

 
poniedziałek, 22 stycznia 2018