Strona główna Absolwenci Edycja XIV

PRACE MAGISTERSKIE
XIV EDYCJA 2006-08

 

Imię  i  nazwisko

Promotor

Tytuł pracy

Wojciech
BARGIEŁA

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Analiza i ocena satysfakcji pracowników zakładu APT spółki „AUTOLIV POLAND” Sp. z o.o. (w oparciu o wła-sne badanie ankietowe)

Anna
BIENKIEWICZ

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Czynniki determinujące sukces firmy spedycyjnej na rynku międzynarodowym

Maria
BŁASZCZUK

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńs

Podejście ludzi młodych do przyszłej kariery i rodziny na przykładzie zbiorowości studenckiej

Agata
CHAMIELEC

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Rozwój kapitału ludzkiego na przykładzie firmy Samolot Sp. z o.o.

Katarzyna
CIEŚLAWSKA

Prof. dr hab.
Jerzy Niemczyk

Projekt strategii ogólnej biura turystyki aktywnej „ACTIVTOUR”

Piotr
DANIEL

Prof. zw. dr hab.
Zdzisław Jasiński

Doskonalenie procesu produkcji na Wydziale Rdzeniarni Przedsiębiorstwa ZETKAMA S.A. z wykorzystaniem metod Lean Management

Monika
DĄBKOWSKA

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Wykorzystanie controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie firmy XYZ Kalisz

Piotr
DWORNIK

Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska-Gubała

Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w Grupie TP i jego ocena w świetle wybranych projektów poprawy jakości

Tomasz
FLACZYŃSKI

Prof. dr hab.
Tadeusz Dudycz

Wpływ czynników finansowych na wartość przedsiębiorstwa „Prywatna Spółka Faktoringowa” Sp. z o.o.

Małgorzata
FREJEK

Prof. dr hab.
Tadeusz Dudycz

Ekonomiczna Wartość Dodana EVA jako narzędzie monitorowania wartości przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy IMPEL

Jerzy
GIERCZAK

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Motywowanie pracowników na przykładzie spółki Polskie Centrum Promocji Miedzi Sp. z o.o.

Dariusz
GOMÓŁKA

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Analiza i ocena wykorzystania systemu lean management w doskonaleniu organizacji systemu operacyjnego na przykładzie General Electric w Bielsku Białej

Karolina
HORDYŃSKA

Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska-Gubała

Analiza porównawcza wybranych systemów jakości

Tomasz
HOSZEK

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Zarządzanie produkcją na przykładzie firmy NT INDUSTRY

Marcin
IŻYKOWSKI

Prof. zw. dr hab.
Jerzy Korczak

Mining of stock data quotations using Warsaw Stock Exchange database

Agnieszka
JENER

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Analiza ekonomiczno finansowa przedsiębiorstwa i jej wykorzystanie w zarządzaniu

Mariusz
JENER

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Zintegrowany system informatycznyw zarządzaniu produkcją na przykładzie „FLY” S.A.

Małgorzata
JANAS-SAWARYŃSKA

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Analiza i ocena zarządzania projektami na przykładzie firmy ABB Sp. z o.o.

Aleksandra
JĘDRZEJCZAK

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Wykorzystanie funduszy unijnych w ochronie środowiska na przykładzie działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Maciej
JĘDRZEJCZAK

Prof. dr hab.
Mieczysław L. Owoc

Konsolidacja centrów komputerowych przykładem na obniżenie TCO w gru-pie kapitałowej X

Marta
KAMIEŃSKA- KALINICKA

Prof. zw. dr hab.
Edward Nowak

Analiza finansowa jako źródło informacji o kondycji przedsiębiorstwa na przykładzie Kaliskich Zakładów Grabarskich Kalskór S.A.

Grzegorz
KAMYK

Prof. zw. dr hab.
Edward Nowak

Informatyczne wspomaganie controllingu w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu

Jakub
KELER

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Changes in motivating of employees as a result of corporate integration process

Rafał
KOLANEK

Prof. dr hab.
Mieczysław L. Owoc

Wykorzystanie outsorcingu w procesach zarządzania IT na podstawie procesów firmy telekomunikacyjnej

Włodzimierz
KOWACKI

Prof. zw. dr hab.
Edward Nowak

Ocena sytuacji finansowej spółki SJENIT S.A. na potrzeby controllingu

Małgorzata
KOZŁOWSKA

Prof. zw. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Zarządzanie kadrami na przykładzie EnergiaPRO GIGAWAT Sp. z o.o. we Wrocławiu

Beata
KUŁOT-STANEK

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Analiza i ocena systemu motywowania na przykładzie Dolnośląskiej Grupy Aptecznej Sp. z o.o.

Piotr
KUPCZAK

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Znaczenie zarządzania talentami na przykładzie Deutsche Bank PBC S.A.

Anna
ŁAWICKA

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńs

Wykorzystanie modelu doskonałości EFQM dla skutecznej realizacji ciągłego doskonalenia na przykładzie firmy LG INNOTEK POLAND

Bogusław
MACHLARZ

Prof. zw. dr hab.
Edward Nowak

Raportowanie i analiza rezultatów działalności w warunkach zintegrowanego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie elektrotechniki motoryzacyjnej

Magdalena
MICHALEWICZ

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Zarządzanie projektami w badaniach klinicznych na przykładzie firmy Sticares InterACT

Aleksander
MYŚKOW

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Analiza i ocena podejścia małych i średnich przedsiębiorstw do zagadnień ochrony środowiska

Anna
NIEDBAŁA-POZIEMBA

Prof. dr hab.
Mostéfa Ider

NAVIA a business model for new innovative products as a path to competitive growth and returns

Anna
OGRODOWICZ

Prof. zw. dr hab.
Grażyna Światowy

Promocja jako instrument zarządzania marketingowego na przykładzie firmy VERITY DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Krzysztof
OGRODOWICZ

Prof. zw. dr hab.
Zdzisław Jasiński

System planowania potrzeb materiałowych w korporacji TECE

Paweł
PACUŁA

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie

Waldemar
PAKOS

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Dobór i utrzymanie kompetentnych pracowników na przykładzie firmy ABB Sp. z o.o.

Anna
PAWLAK

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Rozwój kompetencji oraz ocena pracowników na przykładzie firmy AVION

Wojciech
PERET

Prof. zw. dr hab.
Grażyna Światowy

Innowacyjność jako determinanta sukcesu rynkowego firmy

Robert
PIETRYSZYN

Prof. dr hab.
Jerzy Niemczyk

Zarządzanie strategiczne na przykładzie KGHM Ecoren SA

Paweł
PIKTAS

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Standardy obsługi klienta w korporacji funkcjonującej na międzynarodowym rynku

Joanna
PODOBA

Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska-Gubała

Implementing TQM in EU Pharmaceutical Company

Krzysztof
POP

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Wybrane czynniki sukcesu średniej firmy na przykładzie PANDA Sp. z o.o.

Grzegorz
PRZEBIERAŁA

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Zarządzanie projektami informatycznymi na przykładzie firmy Winuel S.A.

Tomasz
SARZYŃSKI

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

System dystrybucji produktu na przykładzie Grupy Handlowej Emperia

Piotr
SIUDA

Prof. zw. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Czynniki determinujące stabilność zatrudnienia w sektorze IT

Małgorzata
SORDYL

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Analiza i ocena procesu restrukturyzacji w Spółce Paged S.A.

Rafał
SUBBOTKO

Prof. zw. dr hab.
Grażyna Światowy

Marketingowa strategia rozwoju firmy Dolnośląskiej Fabryki Maszyn ZANAM – LEGMET Sp. z o.o.

Bartosz
SZECHIŃSKI

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie TNT Express Worldwide Poland Sp. z o.o.

Marek
SZEPSEL

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Wdrażanie lean management na przykładzie Telekomunikacji Polskiej

Aleksandra
SZERMACH

Prof. zw. dr hab.
Grażyna Światowy

Strategia marketingowa zarządzania marką Dolnośląskiej Grupy Aptecznej Sp. z o.o.

Leszek
SZUBAŁA

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Zarządzanie logistyczne w obszarze zakupów, magazynowania i dystrybucji na przykładzie firmy AGRO-BUD BHP S.A.

Bartłomiej
SZYDŁOWSKI

Prof. zw. dr hab.
Grażyna Światowy

Strategie ekspansji rynkowej dla produktów firmy Styler Sp. z o.o.

Sylwia
TRAWIŃSKA

Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Zarządzanie budową jako jednostką wykonawczą procesu inwestycyjnego na przykładzie Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego WROBIS S.A.

Marcin
TRYBUŁA

Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska-Gubała

Model Korporacyjnej nagrody jakości Business Excellence Award w Cargill Polska Sp. z o.o. i jego wdrażanie

Rafał
WIELICHOWSKI

Prof. dr hab.
Ryszard Kłeczek

Wizerunek marki instytucjonalnej na przykładzie Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu „Collegium Glacense” w Nowej Rudzie

Arkadiusz
WIŚNIEWSKI

Prof. zw. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska

Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na rozwój regionu na przykładzie województwa opolskiego

Krzysztof
WOŹNIAK

Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska-Gubała

Zastosowanie wybranych narzędzi wspomagania decyzji w doskonaleniu procesu decyzyjnego i funkcjonowania służb technicznych BOT Elektrowni Turów S.A.

 
poniedziałek, 22 stycznia 2018