Strona główna Absolwenci Edycja XII

PRACE MAGISTERSKIE
XII EDYCJA 2004-06

Imię i nazwisko Promotor Tytuł pracy
Grzegorz
BEDNAREK
Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska
Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem na przykładzie firmy Pett & Pett Donako Sp. z o.o.
Sławomir
BIALIK
Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska
Proces wdrożenia lean manufacturing na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego Relpol S.A.
Agata
CHILIŃSKA
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Hotel Development Strategy
Piotr
DOROSZ
Prof. dr
Leszek Maciaszek
Design of a Distributed Project Management tool for Agile Software Development
Katarzyna
DYKAS
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Promocja Funduszy Strukturalnych na przykładzie Programu INTERREG
Jacek
DZIEŻAK
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Analizy sytuacji ekonomiczno - finansowej firmy ABB na podstawie sprawozdania finansowego
Magdalena
FALANDYSZ - KASPERSKA
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Strategia wprowadzenia na rynek nowego produktu na przykładzie leku Lorista firmy Krka
Marek
FELSZTYŃSKI
Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska
Analiza i ocena wdrażania Lean Manufacturing na przykładzie Metzeler Automotive Profile Systems Polska Sp. z o.o.
Agnieszka
GACEK - NOGA
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Strategia firmy cateringowej na przykładzie Impel Catering Sp. z o.o.
Maciej
GŁOWNIA
Dr
Grzegorz Bełz
Understanding the role and value of corporate centre. Case of Rezidor SAS Hospitality
Mariusz
GOLEC
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowa strategia Wielton S.A.
Andrzej
HYSKA
Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska - Gubała
Zarządzanie projektami i realizowanie prac rozwojowych przez zespoły projektowe na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
Rafał
JAKUBOWICZ
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Budowanie relacji z klientami na rynku usług instalacyjnych
Grzegorz
JASZEK
Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska
Analiza i ocena systemu motywacyjnego na podstawie spółki COIG S.A.
Krzysztof
KŁACZEK
Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska - Gubała
Podnoszenie jako�i usług poprzez doskonalenie procesów w organizacji
Adam
KOBIELA
Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska
Analiza zarządzania kadrami na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrocławiu
Sylwia
KUBACKA
Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska
Analiza i ocena świadczeń socjalnych pracodawcy dla pracowników na przykładzie BOT Elektrownii Turów S.A.
Jacek
LISTKIEWICZ
Prof. dr hab. inż.
Tadeusz Dudycz
Analiza finansowa przedsiębiorstwa "Eltur - Wapore" Sp. z o. o.
Bogdan
ŁABAZ
Dr hab.
Ryszard Kłeczek
Strategia marketingowa na rynku usług nowoczesnych technologii elektronicznych na przykładzie firmy Electronic Design Service Sp. z o.o.
Krzysztof
ŁUKASIK
Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska
Rozwój małej firmy i czynniki determinujące ten rozwój na przykładzie Techtronic Sp. z o.o.
Agnieszka
ŁYSIK
Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska
Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi dla funkcjonowania firmy na przykładzie Grupy Prawno - Finansowej Causa
Iwona
MAKOWSKA - KLIBER
Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska
Zasoby ludzkie czynnikiem sukcesu firmy na przykładzie jednej ze spółek Grupy ING
Krystian
MARCINKOWSKI
Prof. dr hab. inż.
Mieczysław Owoc
Wykorzystanie Modelowania Sieci Kolejek w procesie Planowania Wydajności systemów informatycznych na tle wdrożenia Information Technology Infrastructure Library w Banku BPH S.A.
Marian
MARKIEWICZ
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Kreowanie wizerunku w marketingu politycznym na przykładzie wyborów parlamentarnych 2005
Marta
MASEŁKO
Prof. dr hab.
Tadeusz Dudycz
Wykorzystanie analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego AGROL Sp. z o.o.
Anetta
MOSIŃSKA
Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska
Analiza i ocena zarządzania kadrami na przykładzie WDM Ubezpieczenia Sp. z o.o.
Artur
PANCERZ
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Organizacja Centrum Usług Księgowych
Mirosława
ROZNERSKA - NOWAK
Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska
Ocena problematyki zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym pracowników działu marketingu firmy farmaceutycznej GlaxoSmithKline
Jadwiga
RUTOWICZ
Prof. dr hab.
Andrzej Gospodarowicz
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym na przykładzie Banku X
Filip
RYBACKI
Prof. dr hab.
Wanda Ronka - Chmielowiec
Funkcjonowanie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
Sebastian
SAWICKI
Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska
Wprowadzenie produktów na rynek na przykładzie marek własnych Poltelkom S.A.
Agnieszko
SIEMKO
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Ocena realizacji biznes planu firmy produkującej kotły centralnego ogrzewania
Agnieszka
STARZYK
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Raportowanie i kontrola działalności w controllingu przedsiębiorstwa
Monika
SZCZĘŚNIAK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Promocja w strategii marketingowej rozwoju Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Wdrożeniowego "ARAJ" Sp. z o.o.
Paweł
STRĄCZYŃSKI
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Assessment of the financial standing of enterprise
Jacek
STYKA
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Dział Zakupów Centralnych w firmie X, jako przykład uzyskiwania optymalizacji kosztowej oraz przewagi konkurencyjnej
Piotr
TOMASZEWSKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowe strategie rozwoju firm na rynkach międzynarodowych na przykładzie Tenneco Automotive
Agnieszka
URUSKA
Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska
Motywacyjne znaczenie systemu ocen pracowniczych na przykładzie firmy Ikea
Mateusz
WOLANIN
Prof. dr hab.
Tadeusz Dudycz
Wykorzystanie elementów analizy finansowej do oceny sytuacji firmy Woldrew Sp. z o.o.
Kamil
WOŁKOWIŃSKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Zarządzanie relacjami z klientami w branży informatycznej na przykładzie firmy Computerland
Rafał
ZAREMBA
Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska
Motywowanie agentów ubezpieczeniowych na przykładzie Grupy ING
Łukasz
ZYCH
Prof. dr hab.
Tadeusz Dudycz
Czynniki wartości firm internetowych na przykładzie CENEO S.A.


 
poniedziałek, 22 stycznia 2018