Strona główna Absolwenci Edycja XI

PRACE MAGISTERSKIE
XI EDYCJA 2003-05

Imię i nazwisko Promotor Tytuł pracy
Maja
ANTONISZYN
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Organizacja marketingu w przedsiębiorstwie
Ahmed
ALSIBEAI
Prof. dr hab.
Marzena Stor
The Strategic Approach to Training and Development in Business Organization - an example of Vidan Company
Wojciech
BICZYSKO
Dr
Krzysztof Jajuga
Wpływ wskaźników fundamentalnych na stopy zwrotu spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Arnold
BOLEK
Prof. dr hab.
Edward Nowak
System budżetowania w Przedsiębiorstwie Przetwórstwa Mięsnego
Małgorzata
BUJACZ
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowe zarządzanie kancelarią usług prawniczych
Piotr
CHABIOR
Dr inż.
Mieczysław Owoc
Analiza efektywności zastosowania platformy integracyjnej business to business w KGHM Polska Miedź S.A.
Krzysztof
DĄBROWSKI
Prof. dr hab.
Mieczysław Przybyła
Ewaluacja struktury organizacyjnej w BFMM "Polfa" S.A. w latach 1997 - 2004 i perspektywy udoskonalenia
Renata
DOMINIAK
Prof. dr hab.
Tadeusz Dudycz
Zarządzanie ryzykiem spekulacyjnym w przedsiębiorstwie
Marek
FROEHLICH
Prof. zw. dr hab.
Rafał Krupski
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa energetycznego na przykładzie dużej elektrowni zawodowej
Sławomir
GACKI
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Porównanie wartości rynkowej wybranych spółek WIG 20 z ich wartością ekonomiczną
Leszek
JACH
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Wdrożenie zrównoważonej karty wyników (BSC) i oczekiwane efekty w spółce X
Dariusz
JAGIEŁŁO
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowa strategia rozwoju firmy "URZĘDOWSKI" w Ziębicach
Wiesław
KŁOSOWSKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Analiza i ocena strategii marketingowej P.W.C. "ODRA" w Brzegu
Dorota
KOSTRZEWA
Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska
Personal Business Plan (PBP) jako metoda oceny pracowniczej na przykładzie Volvo Polska Sp. z o.o.
Katarzyna
KRZYSIK - SOLECKA
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Zarządzanie projektami w oparciu o metodologię Six Sigma
Piotr
KRZYŚKÓW
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Zarządzanie produktem Tantum Rosa
Anna
KUSZELL
Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska
Satysfakcja z pracy jako istotny element motywowania do pracy na przykładzie "Hutmen" S.A.
Andrzej
KUSZELL
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Analiza otoczenia konkurencyjnego jako narzędzie opracowania strategii marketingowej na przykładzie firmy Owens Corning
Renata
MARCINIAK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowa strategia wprowadzenia na rynek polski wybranego produktu firmy Roche
Tadeusz
MOCZYŃSKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowa strategia rozwoju firmy budowlanej poprzez budowanie relacji z klientami
Paweł
MUSIAŁ
Dr inż.
Mieczysław Owoc
Ocena jakości oprogramowania. Testowanie i koszty jakości systemów informatycznych
Tymoteusz
MYRDA
Prof. zw. dr hab.
Rafał Krupski
Teoretyczne rozważania nad strategią rozwoju w gminie
Czesław
NIERZWICKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Budowa relacji z klientem a efektywność sprzedaży na przykładzie Górażdże Cement S.A.
Małgorzata
OLSZEWSKA
Prof. dr hab. inż.
Mieczysław Owoc
Wybrane problemy procesu wdrażania systemu wspomagającego zarządzanie Teta Personel w firmie "XXX"
Sławomir
PERWEJNIS
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Kreowanie marki w Internecie jako forma ekspansji rynkowej
Bogusław
ROBASZKIEWICZ
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Zarządzanie strategiczne usługami outsourcingowymi w firmach doradztwa gospodarczego - analiza tendencji
Dariusz
SKRABSKI
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Zarządzanie kosztami w praktyce polskich przedsiębiorstw budowlano - montażowych
Paweł
STADNIK
Dr inż.
Mieczysław Owoc
Identyfikacje wybranego procesu prowadzenia projektów informatycznych w dużych organizacjach o strukturze rozproszonej
Tomasz
STANCEL
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Analiza sytuacji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstwa postawionego w stan upadłości
Jerzy
STAŃCZYK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowa strategia rozwoju firmy GE SENSING
Tomasz
SZMIGIEL
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Zarządzanie logistyczne w warunkach zmiany wielkości profilu produkcji oraz rozplanowania hali produkcyjnej na przykładzie fabryki zbiorników schładzających firmy DeLaval
Robert
TAMBOR
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Budowanie relacji z klientami w marketingowym zarządzaniu Inspektoratem PZU S.A. w Kłodzku
Grzegorz
TRZEWICZEK
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Project Management Process ALSTOM Power Sp. z o.o. Branch Wroclaw
Juliusz
URBAN
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Strategia marketingowa Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Rolnictwa W. Osadkowski
Adam
WIDERA
Prof. dr hab.
Tadeusz Listwan
Motywowanie pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach
Adam
WŁADYCZKO
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Mierniki kreacji wartości przedsiębiorstwa
Krzysztof
WOJTCZAK
Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska
Analiza i ocena systemu motywowania w Oddziale KGHM Polska Miedź S.A. - Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji
Karina
WŚCIUBIAK
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Polskie Standardy Rachunkowości a MSR/MSSF na przykładzie sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Alchemia
Wiesław
ZBRZYZNY
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Analiza kosztów elektrociepłowni na przykładzie "Energetyka" Sp. z o.o.
Alina
ZDZIECH
Prof. zw. dr hab.
Rafał Krupski
Połączenia spółek kapitałowych na przykładzie firm Braas Polska i RuppCeramika
 
poniedziałek, 22 stycznia 2018