Strona główna Absolwenci Edycja X

PRACE MAGISTERSKIE
X EDYCJA 2002-04

Imię i nazwisko Promotor Tytuł pracy
Adam
BACIK
Prof. dr hab.
Józef Koziński
The SWOT analysis of EHL POLSKA Sp. z o.o.
Arnold
BUL
Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska-Gubała
Analiza kosztów jakości w Małapanew Zakłady Odlewnicze Sp z o.o. w Ozimku narzędziem oceny efektywności systemu jakości
Robert
CHOJA
Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska-Gubała
Organizacja projektu i budowa efektywnego zespołu projektowego czynnikami sukcesu projektu
Paweł
CHORBOTOWICZ
Dr hab. inż.
Tadeusz Dudycz
Analiza ryzyka i zdolności kredytowej przedsiębiorstw na przykładzie Banku Pekao S.A.
Barbara
DREWNIAK
Prof. zw. dr hab.
Edward Nowak
Budżetowanie kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa FAP PAFAL S.A.
Ewa
DZIEKAŃSKA
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowe zarządzanie wydawnictwem na przykładzie Vogel Burda Communications Sp. z o.o.
Jacek
FALIŃSKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Narzędzia marketingowe w budowie strategii firmy EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.
Jerzy
GNIEWOWSKI
Prof. zw. dr hab.
Edward Nowak
Budżetowanie operacyjne w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Lesław
GRAJEWSKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Budowanie relacji z klientami w marketingowej strategii rozwoju hurtowni leków
Marcin
GRZEŚKOWIAK
Prof. zw. dr hab.
Stanisław Krawczyk
THIRD PARTY IN AFTERSALES LOGISTICS - based on Volvo Construction Equipment Strategy in Poland
Jarosław
ISSEL
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Strategia rynkowa firmy Biurosystel
Marcin
JABŁOŃSKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Promocja jako narzędzie komunikacji marketingowej
Krzysztof
JANISZEWSKI
Prof. zw. dr hab.
Tadeusz Listwan
Human Resources Management in relation to Virtual Teams
Barbara
KALWASIŃSKA
Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska
Wdrażanie zmian w przedsiębiorstwie De Laval Sp. z o.o.
Jacek
KASPRZAK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
CRM w branży telekomunikacyjnej - możliwości budowania relacji z klientem
Krzysztof
KLONOWSKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowa strategia rozwoju firmy "ATLETIC"
Grzegorz
KOBYLAŃSKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowa strategia rozwoju wydawnictwa ATLAS
Marek
KORDAS
Prof. dr hab.
Tadeusz Listwan
NLP Business Applications Selection Process and Performance Management
Renata
ŁEBZUCH
Prof. zw. dr hab.
Edward Nowak
Budżet jako narzędzie controllingu w przedsiębiorstwie na przykładzie Spółki TINBOR
Marceli
MAJCHER
Prof. zw. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Company valuation methods. An example of valuation based on chemical industry - case study
Przemysław
MALINOWSKI
Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska
Motywowanie do pracy w Przedsiębiorstwie Produkcyjno - Handlowym UTEX Sp. zo.o.
Jarosław
MARTUSEWICZ
Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska - Gubała
Software configuration management: theoretical background and practice
Witold
MICHAŁOWSKI
Prof. zw. dr hab.
Edward Nowak
Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa budowlanego na podstawie sprawozdań finansowych
Tomasz
MNICH
Dr hab. inż.
Jacek Unold
INTRANET - enabled business intelligence in the improvement of the marketing management process
Arkadiusz
MROZEK
Prof. zw. dr hab.
Edward Nowak
Analiza finansowa przedsiębiorstwa w okresie prowadzenia inwestycji na przykładzie EKOMODERN Sp. z o.o.
Bogdan
NOWICKI
Prof. zw. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Methods of Company Evaluation Using Financial Statements
Tien
PHAM HUNG
Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska-Gubała
Ocena efektywności zakładów gastronomicznych
Jacek
PIETRUSZKA
Dr hab. inż.
Tadeusz Dudycz
Analiza wpływu inwestycji w nowe rynki zbytu na płynność firmy na przykładzie DeLaval Sp. z o.o.
Radosław
PRZYŁUCKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketing wielopoziomowy jako efektywny sposób prowadzenia przedsiębiorstwa
Adam
RYGIELSKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Budowanie relacji z klientami w polityce marketingowej firmy, na przykładzie PROMAG S.A.
Kamila
SEIFERT-JĘDRZEJCZAK
Prof. zw. dr hab.
Edward Nowak
Wykorzystanie rachunku kosztów działań w banku
Mieczysław
SEREDYŃSKI
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Analiza strategiczna i strategia DYWIZJI ENERGETYKI SPÓŁKI ABB
Jerzy
SOBOLEWSKI
Prof. dr hab.
Mieczysław Przybyła
Doskonalenie systemów zarzšdzania holdingiem źródłem przewagi konkurencyjnej na przykładzie GX
Krzysztof
SOKOŁOWSKI
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Strategia rozwoju Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
Sergiusz
STEFANOWSKI
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Pesta S.A. - strategy of export development
Dariusz
STOLARCZYK
Prof. dr hab.
Mieczysław Przybyła
Elementy strategii Zakładu Energetycznego Jelenia Góra S.A. w warunkach tworzenia rynku energii elektrycznej w Polsce
Arkadiusz
SZACHNIEWICZ
Dr hab.
Mieczysław Owoc
Availability Management for IT Services
Anna
SZAFRAN-BACIK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowa strategia produktu na przykładzie EHL POLSKA Sp. z o.o.
Barbara
SZARSZOŃ
Prof. zw. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Ocena projektu inwestycyjnego w warunkach ryzyka w Spółce DOLPAP
Marcin
SZUBERT
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Strategia konkurencji Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania S.A. w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu
Sławomir
TOREBKO
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem na przykładzie Zakładów Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie S.A.
Agnieszka
WALKOWIAK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Analiza marketingowa rynku dystrybucji IT w Polsce
Mirosław
WICIAK
Prof. zw. dr hab.
Edward Nowak
Budżetowanie działalności przedsiębiorstwa na przykładzie Huty Szkła "Jedlice" S.A.
Bartosz
WIECZOREK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowe strategie rozwoju firmy XXX na tle przekształceń własnościowych i rosnącej konkurencji
Magdalena
WIERZBICKA
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Internet w działalności marketingowej polskich firm
Artur
WOŁOSZYN
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Przeniesienie strategii korporacyjnej DeLaval na grunt fabryki w Polsce
Bogumiła
WOŹNIAK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Budowanie relacji z otoczeniem w marketingowej strategii rozwoju firmy
Leszek
ZAJĄC
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Crisis Management in the Company of the Hard Coal Mining Sector


 
poniedziałek, 22 stycznia 2018