Strona główna Absolwenci Edycja IX

PRACE MAGISTERSKIE
IX EDYCJA 2001-03

Imię i nazwisko Promotor Tytuł pracy
Jarosław
BORZYMOWSKI
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Leasing w prawie bilansowym i podatkowym
Marzena
BRANOWSKA
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Projekt promocji w marketingowej strategii wprowadzania nowego produktu na rynek farmaceutyczny na przykładzie leku Monompril Firmy Bristol - Myers Squibb
Andrzej
CICHY
Prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska
Motywowanie pracowników w firmie HILTI (Poland) Sp. z o.o.
Lidia
CIESIELSKA
Dr hab.
Tadeusz Dudycz
Ocena projektów inwestycyjnych w sferze prywatnych usług medycznych
Darosław
DEMSKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Budowanie relacji z klientami w praktyce firmy MC - Bauchemie
Mirosław
DRAUS
Prof. dr hab.
Maria Piotrowska
Wykorzystanie zagadnień zarządzania magazynem do określania działań strategicznych firmy Grote & Hartmann w Polsce
Anna
DROZDOWSKA
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Zarządzania relacjami z klientami w branży farmaceutycznej na przykładzie Aventis Pharma Sp. z o. o.
Zbigniew
GAGAT
Dr inż.
Mieczysław Owoc
Zarządzanie gospodarką remontową w KGHM Polska Miedź S.A. z wykorzystaniem systemu R/3 firmy SAP
Marek
GALANT
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Zarządzanie strategiczne. Funkcje kultury organizacyjnej w procesie wdrażania strategii w organizacji
Robert
GILEWICZ
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Strategia marketingowa papierów Munken na rynku polskim - kierunek rozwoju
Artur
GOLONKA
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Franchising jako sposób na strategię rozwoju firmy Fornetti Wrocław Sp. z o. o. na rynku polskim
Jacek
HEINTZE
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Polityka dystrybucyjna Firmy Wrigley Poland
Bartłomiej
HOŁDA
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Dywersyfikacja rynków przedsiębiorstwa farmaceutycznego na przykładzie firmy Aventis Pharma
Marek
HUGIET
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Promocja piwa
Paweł
JANCZARSKI
Prof. dr hab.
Mieczysław Przybyła
Problemy organizacyjno-prawne funkcjonowania holdingu - prezentacja własnego przypadku
Jerzy
KABAŁA
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowa strategia rozwoju przedsiębiorstwa produkcji sorbentów rekultywacji Eltur-Wapore Sp. z o. o.
Janusz
KALINOWSKI
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Symulacyjne gry decyzyjne jako nowoczesna metoda szkolenia menedżerów na przykładzie projektu gry "STRATOS"
Julita
KANIGOWSKA
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Strategia marketingowa w segmencie lecznictwa zamkniętego na rynku farmaceutycznym na przykładzie GSK Pharma-Ceuticals S.A.
Artur
KANIGOWSKI
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Ewaluacja finansowa projektu inwestycyjnego w specjalnej strefie ekonomicznej na przykładzie spółki Nowa S.A.
Grzegorz
KONDUŁA
Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska-Gubała
Projekt usprawnienia procesu wprowadzania zmian konstrukcyjnych do produkcji realizowanych w Volvo Polska
Lech
KRUCIŃSKI
Prof. dr hab.
Mieczysław Przybyła
Rola marketingu w formułowaniu i wdrażaniu strategii przedsiębiorstwa na przykładzie Fabryki Maszyn Rolniczych PILMET S.A.
Jacek
KRUPIŃSKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Znaczenie outsourcingu w strategii marketingowej firmy DROMEX
Wojciech
KUBERKA
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Dywersyfikacja działalności firmy informatycznej Winuel S.A.
Marek
KUREK
Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska-Gubała
Zarządzanie projektami informatycznymi w środowisku wieloprojektowym w świetle doświadczeń Banku Zachodniego WBK S.A.
Jarosław
KWAŚNICA
Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska-Gubała
Metodologia Prince 2 w zarządzaniu projektem informatycznym
Tomasz
ŁUSZPIŃSKI
Prof. dr hab.
Józef Dziechciarz
Tendencje zmian cyklu życia elementów elektronicznych
Sławomir
ŁYSIO
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Prognozowanie cen akcji polskich banków przez sieci neuronowe
Henryk
MAJCHRZAK
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Analiza położenia krajowego wytwórcy energii elektrycznej na rynku w warunkach liberalizacji elektroenergetyki w Europie
Leszek
MICHNOWSKI
Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska-Gubała
Czynniki niepowodzeń w zarządzaniu złożonymi projektami w świetle doświadczeń Skandinavisk Miljo Service - A/S Dania
Marcin
MYCEK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Budowa relacji z klientem RWE strategią marketingową firmy Elektrobudowa S.A.
Grzegorz
MOLENDA
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Strategia promocji rozwoju Dolnego Śląska w działalności Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Artur
NEJMARK
Prof. dr hab.
Mieczysław Przybyła
Możliwości i warunki zastosowania struktury funkcjonalno-macierzowej w przedsiębiorstwie działającym na rzecz rozwoju regionalnego
Andrzej
OGRODNIK
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Planowanie krótkookresowe jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji ekonomicznych w spółce WRO-LOT. Usługi lotniskowe po 11 września 2001
Bogdan
PARADYSZ
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowa strategia rozwoju firmy DOLPAP
Anna
PIECHOTA
Prof. dr hab.
Bogumił Bernaś
Organizacja i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej
Violetta
PLEBANEK-SITKO
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Analiza sytuacji finansowej Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ze szczególnym uwzględnieniem zadłużenia
Dariusz
PODYMA
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Ocena sytuacji finansowej firmy doradczej
Wioletta
PRZYGODA - SCHABOWICZ
Prof. dr hab.
Jerzy Korczak
Money management rules in real-time stock trading
Andrzej
PTAK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowa koncepcja rozwoju relacji z klientami firmy Danfoss w segmencie firm instalacyjnych
Jarosław
RUBIN
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Formalna, rzeczywista i pożądana struktura firmy na przykładzie BATER Sp. z o.o.
Henryk
RYDZ
Prof. dr hab.
Maria Piotrowska
Zastosowanie nowoczesnych i tradycyjnych metod pomiaru ryzyka kredytowego do określenia wymogów kapitałowych dla banków i instytucji finansowych
Bogusław
SITKO
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Analiza sytuacji finansowej Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ze szczególnym uwzględnieniem zadłużenia
Ryszard
SMOLIŃSKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketing usług medycznych na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Radosław
SOBKOWICZ
Prof. dr hab.
Jan Skalik
Wpływ ekspansji kapitału zagranicznego na zmiany w organizacji przedsiębiorstwa
Dariusz
SZCZEPAŃSKI
Prof. dr hab.
Józef Koziński
System logistyczny w Volvo Polska Sp. z o.o. - Volvo Bus Corporation - kierunki jego rozwoju
Beata
ZAWADZKA
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa CONTINENTAL CAN POLSKA


 
poniedziałek, 22 stycznia 2018