Strona główna Absolwenci Edycja VIII

PRACE MAGISTERSKIE
VIII EDYCJA 2000-02

Imię i nazwisko Promotor Tytuł pracy
Jacek
BANACH
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Analiza dyskryminacyjna jako narzędzie oceny akcji spółek giełdowych metodą fundamentalną
Maciej
BARAŃSKI
Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska-Gubała
Zarządzanie jakością procesu sprzedaży w branży usług doradczych
Jolanta
BIERNACKA
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Rachunek kosztów projektów realizowanych w małej firmie branży budowlanej
Małgorzata
BIERNIKIEWICZ
Prof. dr hab.
Józef Dziechciarz
Zarządzanie asortymentem w przedsiębiorstwie produkcyjno - handlowym
Przemysław
BORGOSZ
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Ocena efektywności działalności wielooddziałowego przedsiębiorstwa handlowego Selena S.A.
Bogusław
CHORĄŻY
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Strategia marketingowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej TERMAL S.A. w Lubinie
Justyna
CZARNOBA
Prof. dr hab.
Tadeusz Listwan
Komunikowanie się w organizacji na przykładzie firmy GLAKSOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A.
Janusz
DOLNY
Prof. dr hab.
Zdzisław Jasiński
Systemy zarządzania produkcją w zakładzie produkcji generatorów firmy Alstom Power w Elblągu, Oddział we Wrocławiu
Renata
DROZDEK
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Równowaga finansowa a źródła finansowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Anna
DRZEWIECKA
Prof. dr hab.
Tadeusz Listwan
Analiza kosztów pracy na przykładzie Nadleśnictwa Brzeg
Justyna
DZIAKOŁA
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Finansowy Biznes Plan Mobile&Net Communication Systems Sp. z o. o.
Sławomir
FICNER
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa budowlanego
Paweł
FIŁONOWICZ
Prof. dr hab.
Jerzy Wawrzynek
Zarządzanie jakością w telekomunikacji
Katarzyna
GROCHOWSKA
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowa strategia rozwoju firmy na przykładzie AG Kredyt Sp. z o. o.
Janusz
GROCHOWSKI
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Strategia dywersyfikacji konglomeratowej jako koncepcja rozwoju spółki usługowej
Ewa
GÓRSKA-HEREZO
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketing-Mix dla procesu wprowadzania nowego produktu na rynek na przykładzie Kompanii Spirytusowej Wratislavia S.A.
Marek
GURAK
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Wycena wartości portalu "Centrum Informacji o Rynku Energii" CIRE
Piotr
HOFFMAN
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Programy lojalnościowe w działalności marketingowej firm na przykładzie British American Tobacco Polska S.A.
Andrzej
HOLZHAUSEN
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Investment decisions in The Wrocław Production Unit of the X Company
Piotr
JANAS
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
System controllingu w oparciu o rachunek kosztów w firmie ATU
Marzanna
KAMIŃSKA
Prof. dr hab.
Tadeusz Listwan
Zarządzanie kadrami w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie
Krzysztof
KMIECIAK
Prof. dr hab.
Jan Skalik
Wybór strategii dla Szpitala Klinicznego w sytuacji kryzysu finansowego, na przykładzie Dziecięcego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Barbara
KONDUŁA
Prof. dr hab.
Andrzej Gospodarowicz
Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych banku (na przykładzie Oddziału Banku)
Jan
KOZDROWSKI
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Walutowe instrumenty pochodne jako forma zabezpieczenia operacji handlu zagranicznego
Michał
KUCHTA
Prof. dr hab.
Jerzy Wawrzynek
Jakość usług telekomunikacyjnych w Telekomunikacji Polskiej S.A.
Mariusz
LENART
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Strategia marketingu mix w amerykańskim przedsiębiorstwie pestycydowym
Krzysztof
ŁUSZCZ
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Zabezpieczenie przed ryzykiem kursu walutowego w sektorze dużych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Dariusz
MARCINIAK
Prof. dr hab.
Józef Dziechciarz
Marka. Silna marka jako strategia firmy oraz element przewagi konkurencyjnej
Krzysztof
MICHUŁKA
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Strategie stosowane w okresie schyłkowym sektora na przykładzie firmy Budimex S.A.
Waldemar
MISIASZEK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowa koncepcja rozwoju firmy na rynku usług eksperckich
Beata
NIEDŹWIECKA
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Studium controllingu spółki "Elmsteel Polska" Sp. z o. o.
Izabela
OLSZEWSKA
Prof. dr hab.
Mieczysław Przybyła
Wybrane aspekty zarządzania organizacją opartą na projektach
Iwona
ORZECHOWSKA
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Strategia cenowa w polityce marketingowej firmy
Krzysztof
PIENIĄŻEK
Prof. dr hab.
Tadeusz Listwan
Proces przygotowania i wdrożenia systemu ocen pracowniczych na przykładzie firmy ZASET Sp. z o.o.
Krzysztof
PILCH
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Rozwój firmy w strategii marketingowej na przykładzie przedsiębiorstwa STOLGRAF
Dominik
PITUCHA
Prof. dr hab.
Adam Kopiński
Budżetowanie kosztów remontowych w elektrowni
Piotr
POBROTYN
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Rola marketingu usług medycznych w zakresie działań dostosowawczych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (studium przypadku na podstawie programu dostosowawczego SPZOZ w Głogowie)
Lech
PRZYBYŁOWSKI
Prof. dr hab.
Adam Kopiński
Budżetowanie kosztów remontowych w elektrowni
Jan
PYTLEWSKI
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Analiza efektywności projektu inwestycyjnego w sektorze energetycznym
Małgorzata
ROSZKIEWICZ
Prof. dr hab.
Tadeusz Listwan
Ocena funkcji personalnej w Rejonowym Urzędzie Poczty w Legnicy
Jacek
RUMIŃSKI
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Analiza systemu rachunkowości pod kątem zasad wyceny produkcji niezakończonej
Piotr
RZEPA
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Analiza wskaźnikowa zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.
Wawrzyniec
SADKOWSKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Modyfikacja strategii marketingowej firmy PERSTORP CONSTRUCTION CHEMICALS Sp. z o. o. działającej na rynku dóbr przemysłowych
Krzysztof
SARNECKI
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Strategie inwestycyjne na rynku kontraktów finansowych futures
Robert
SEMBORSKI
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Controlling w polskich przedsiębiorstwach na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A
Andrzej
SEROTIUK
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Analiza systemu rachunku kosztów oraz rentowności produktów w AUBI POLSKA Sp. z o. o.
Leszek
SIKORSKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Strategia marketingowa firmy "SANDEX"
Leszek
STOJKE
Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska-Gubała
Zarządzanie projektami nowych produktów w branży maszyn górniczych
Witold
STOLARCZYK
Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska-Gubała
Zapewnienie jakości dostaw w Legrand Fael
Radosław
STUGLIK
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Analiza kosztów i rentowności w zakresie prowadzonej działalności wybranego Wydziału Przedsiębiorstwa Energetycznego
Marzena
SZCZEPANIAK
Prof. dr hab.
Bogumił Bernaś
Specjalne strefy ekonomiczne na przykładzie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK"
Paweł
TKACZYK
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Strategia Wydawnictwa Astrum i jej modyfikacja w czasach dekoniunktury gospodarczej
Leszek
TRZECIAK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowe koncepcja zaopatrzenia Poczty Polskiej na przykładzie Rejonowego Urzędu Poczty Wrocław-Południe
Krzysztof
TYLIBA
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowa strategia rozwoju firmy Schneider Electric Polska
Dariusz
WAYS
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowa strategia rozwoju na przykładzie firmy SIMENS
Małgorzata
WIDŁAK
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Tendencje zmian organizacyjnych w sektorze energetycznym w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej
Eugeniusz
WIDUCH
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Budżetowanie kosztów Wydziału Elektrociepłowni w Spółce "Energetyka" w Lubinie
Mariusz
WRÓBEL
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Identyfikacja strategii firmy RELPOL SA
Beata
ZAJĄC
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Analiza rynku hydrauliki siłowej w Europie. Możliwości ekspansji Sauer-Danfoss na rynki Ukrainy i Rosji
Sebastian
ZAWADA
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Systemy wynagrodzeń jako element strategii przedsiębiorstwa
Krzysztof
ZAWADZKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowa strategia rozwoju firmy na przykładzie Techniki Szpitalnej Sp. z o. o.
Paweł
ZIELIŃSKI
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Badanie efektywności zrzutu wody nadosadowej ze składowiska Żelazny Most do rzeki Odry


 
poniedziałek, 22 stycznia 2018