Strona główna Absolwenci Edycja VII

PRACE MAGISTERSKIE
VII EDYCJA 1999-01

Imię i nazwisko Promotor Tytuł pracy
Anita
BARAŃSKA-STAŃCZAK
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Strategia wejścia na rynek firmy hotelarskiej "Hotel Bielany"
Ewa
BARTOCH
Prof. dr hab.
Jacenta Łucewicz
Czynniki wpływające na sukces menedżera w organizacji
Janusz
BIEDROŃ
Prof. dr hab.
Bogumił Bernaś
Seanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu wejścia do Unii Europejskiej
Marzena
BIELEŃ
Prof. dr hab.
Andrzej Gospodarowicz
Problematyka kredytów trudnych i sposobów ich restrukturyzacji oraz windykacji
Mariusz
BUŚ
Dr hab.
Maria Piotrowska
Możliwości zastosowania analizy finansowej w przedsiębiorstwie
Maciej
DZIĘCIOŁOWSKI
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Analiza strategiczna sektora produktów INCO
Janusz
FRANKOWSKI
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Systemy i metody zarządzania zapasami w toku oraz ich optymalizacji
Janusz
FROMM
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Wybór strategii marketingowej w świetle przekształceń własnościowych w polskiej energetyce na przykładzie przedsiębiorstwa VKN Polska Sp. z o.o.
Iwona
GRYSZKA
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Rozwój pracowników w przedsiębiorstwie funkcjonującym według modelu zarządzania wiedzą
Sławomir
HUNEK
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Program restrukturyzacji grupowej oczyszczalni ścieków STRZEGOMKA
Beata
HERBEĆ
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Zmiany w polityce marketingowej przedsiębiorstwa na przykładzie Kompanii Spirytusowej "Wratislavia" Polmos Wrocław S.A.
Michał
IGNASZAK
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Instrumenty pochodne jako narzędzie ograniczające ryzyko w przedsiębiorstwie
Ewa
JöRGEN-SAMUELS
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Zarządzanie ryzykiem kursu walut na przykładzie firmy Hutmen SA
Piotr
KACZMAREK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Bariery prawne w ekspansji rynkowej na przykładzie firmy Ronson Polska Sp. z o.o.

Jerzy
KAPALCZYK

i

Roman
KAPALCZYK

Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Wprowadzenie nowego produktu na rynek przez firmy Ferroli i Deutsche Financial Services przy wykorzystaniu internetu
Zbigniew
KASZCZYSZYN
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Strategia marketingowa wej�ia na polski rynek farmaceutyczny na przykładzie Boots Healthcare
Paweł
KIERUZAL
Prof. dr hab.
Jacenta Łucewicz
Proces szkoleniowy oparty na modelu the National Training Award jako element rozwijania wiedzy w organizacji uczącej się
Oksana
KOSACZENKO
Prof. dr hab.
Jacenta Łucewicz
Proces szkoleniowy oparty na modelu the National Training Award jako element rozwijania wiedzy w organizacji uczącej się
Paweł
KOWALCZEWSKI
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Problem restrukturyzacji banku spółdzielczego
Bartłomiej
KURIATA
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Zarządzanie wdrożeniem programu Customer Care w stacji dealerskiej Mercedes-Benz
Marzena
KWAŚNA
Dr inż.
Mieczysław Owoc
Wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania. Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu.
Witold
LASKOWSKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Osiąganie przewagi konkurencyjnej na rynku paliw płynnych w Polsce
Anna
ŁUPIŃSKA-GADZIŃSKA
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Organizacja sprzedaży w praktyce zarządzania marketingowego firmą
Krzysztof
MAKOWSKI
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
Marta
MEDWID-KWAŚNICA
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Ocena celowości i korzyści wprowadzenia centralnego systemu zarządzania siecią telekomunikacyjną dla operatora telefonii stacjonarnej
Mariusz
MICHALAK
Prof. dr hab.
Tadeusz Listwan
Kierowanie zespołem pracowniczym w placówce dyplomatycznej
Lucyna
MINSKA
Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska-Gubała
Badanie i ocena satysfakcji klienta na przykładzie firmy MAHLE Krotoszyn SA
Grzegorz
NIETUPSKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Problematyka ISO w programach edukacyjnych, usługach szkoleniowych i praktyce przedsiębiorstw we Wrocławiu
Robert
NOWAK
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Analiza strategiczna oraz identyfikacja czynników sukcesów firmy wchodzącej w erę postindustralną na przykładzie REX B.O.S. Sp. z o.o.
Marek
OLEJARCZYK
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Przekształcenia firmy w okresie transformacji rynkowej (na przykładzie firmy AIG Credit SA)
Mirosława
OLESIAK
Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska-Gubała
Wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem w CBPM "Cuprum" sp. z o. o. OBR we Wrocławiu z wykorzystaniem metod i narzędzi zarządzania projektami
Piotr
OLESZCZUK
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Tworzenie nowej jednostki gospodarczej i wyboru jej strategii przy wykorzystaniu metod analizy strategicznej
Radosław
OLKIEWICZ
Prof. dr hab.
Jacenta Łucewicz
Zarządzanie kadrami na przykładzie zespołu handlowców
Krzysztof
ORLIK
Prof. dr hab.
Wanda Ronka-Chmielowiec
Rynek ubezpieczeń wypadkowych i zdrowotnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem działalności AIG
Wojciech
OZGOWICZ
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Systemy oceny i motywacji pracowników w firmie farmaceutycznej SMITHKLINE BEECHAM
Mariusz
PAJĄK
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Szacowanie wartości przedsiębiorstwa produkcyjnego metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) na przykładzie CONTIPASZ SA w Grodkowie
Jolanta
PETNIAK
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Budżetowanie w zarządzaniu spółką pośrednictwa finansowego
Beata
PIETRZYK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Internet w strategii marketingowej firmy Coca-Cola w Polsce
Maciej
PIÓRO
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Formułowanie, analiza i doskonalenie strategii na przykładzie przedsiębiorstwa budowlanego
Waldemar
PLIŃSKI
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Zarządzanie płynnością finansową w Kasach Chorych na przykładzie DRKCh w latach 1999-2001
Jacek
PRZYSADA
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Wykorzystanie analizy przepływu środków pieniężnych do zarządzania przedsiębiorstwem
Jan
RABIEJ
Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska - Gubała
Zarządzanie projektem jako nowoczesna metoda efektywnego zarządzania przedsięwzięciami
Rafał
ROGÓŻ
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Analiza strategiczna PKN ORLEN SA
Jacek
ROMANIUK
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Budżetowanie jako metoda zarządzania w Wytwórni syropów glukozowych i izoglukozy
Andrzej
SCHÜTZ
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowa strategia rozwoju Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa S.A.
Andrzej
SUSŁOWICZ
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Organizacja rachunkowości w jednostce budżetowej na przykładzie Zakładu Karnego w Zarębie
Ryszarda
SZCZEPANIAK-NIEWIADOMSKA
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Analiza i projekt usprawnienia służby zaopatrzenia w POLAR SA "od kupowania do zarządzania zakupami"
Maciej
TYBURA
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa jako system zarządzania firmą. Możliwości i schemat wdrożenia na podstawie działalności spółki Wrozamet SA
Marcin
WIECHEĆ
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa działającego w układzie subwencyjno-komercyjnym na przykładzie VKN Polska Sp. z o.o.
Krzysztof
WOLAŃSKI
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Telemetry and quality in a successful vending corporation
Wojciech
WYSOCZAŃSKI
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Rekrutacja i selekcja przedstawicieli medycznych do firm farmaceutycznych w Polsce
Ryszard
ZBRZYZNY
Prof. dr hab.
Mieczysław Przybyła
Ewolucja zmian strukturalnych i własnościowych w KGHM Polska Miedź SA
 
poniedziałek, 22 stycznia 2018