Strona główna Absolwenci Edycja VI

PRACE MAGISTERSKIE
VI EDYCJA 1998-00

Imię i nazwisko Promotor Tytuł pracy
Beata
BAJRAKOWSKA-PIWOWARCZYK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowa strategia rozwoju firmy na przykładzie "NEVES POLSKA" Sp. z o.o.
Andrzej
BŁYSZCZEK
Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska-Gubała
Koncepcja rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwie AUBI POLSKA Sp. z o.o. w Kluczborku
Adam
BOBER
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Giełda energii elektrycznej, instrumenty pochodne na energię elektryczną
Wioletta
CHŁOPECKA
Prof. dr hab.
Jacenta Łucewicz
Corporate Communication as a tool for building the image of the company
Katarzyna
CHOŁAST
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Identyfikacja strategii firmy KRIO
Dorota
CHRUŚCICKA-ODASZ
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Analiza strategiczna metodą SWOT na przykładzie firmy "INVEST-Wrocław" Sp. z o.o.
Małgorzata
CIEPIELA
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Identyfikacja strategii firmy na przykładzie przedsiębiorstwa Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o.
Czesław
DĄBROWSKI
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie
Jacek
DOBACZEWSKI
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Analiza finansowa przedsiębiorstwa projektowania i usług za lata 1996-98
Alicja
DOBEK
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Ocena opłacalności inwestycji rzeczowej na przykładzie stacji paliw płynnych
Regina
DOBRYGOWSKA
Prof. dr hab.
Edward Nowak
System rachunku kosztów w autoryzowanej Stacji Dealerskiej "Toyota" w Lubinie za lata 1996-99
Jacek
DUDA
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Interest Rate Risk Management in Banking (Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w bankowości)
Stanisław
DZIURUŃ
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Proces wdrażania budżetowania w Elektrowni Turów
Barbara
FALAS
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Wykorzystanie leasingu jako źródła finansowania inwestycji
Maciej
FINDLIK
Prof. dr hab.
Jacenta Łucewicz
Rynek pracy dla absolwentów wyższych szkół biznesu
Piotr
FULARA
Prof. dr hab.
Andrzej Baborski
Wdrażanie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania SAP R/3 na przykładzie Möbelvetrieb FORTE GMBH
Grzegorz
GAWROŃSKI
Prof. dr hab.
Stanisław Krawczyk
Rola dystrybucji w zintegrowanym łańcuchu logistycznym
Marzena
GORGOLEWSKA
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa EXUNIVERSAL przy zastosowaniu analizy SWOT
Małgorzata
GRAF
Prof. dr hab.
Józef Koziński
ALSTOM'S Approach to project management the case "Product Data Management Project for Turbogenerator Business"
Magdalena
GURAK
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Marketing Personalny na przykładzie Banku X SA
Krzysztof
HAJDA
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Strategie inwestycyjne funduszy powierniczych działających w Polsce na podstawie analizy wyników z zarządzania
Dariusz
JÓZEFIAK
Prof. dr hab.
Andrzej Gospodarowicz
Zastosowanie metody punktowej do szacowania ryzyka kredytów konsumpcyjnych
Sławomir
KEMPNY
Prof. dr hab.
Wanda Ronka-Chmielowiec
Polisa ubezpieczeniowa jako zabezpieczenie kredytu
Krzysztof
KLIMCZAK
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Analiza rachunku kosztów na przykładzie Metalplast Bielsko SA
Grzegorz
KLIMKOWSKI
Dr hab.
Zbigniew Luty
Analiza przedsiębiorstwa Taxat Sp. z o. o. przy zastosowaniu metody TOWS/SWOT
Mieczysław
KMIEĆ
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Podatnik w polskim systemie podatkowym
Anna
KOBIAŁKA
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Analiza płynności finansowej Pol-Miedź Trans Sp. z o.o.
Krzysztof
KOWALSKI
Prof. dr hab.
Józef Dziechciarz
Strategia marketingowa firmy wchodzącej na rynek na przykładzie EUROTANKS Sp.z o.o.
Jerzy
LISOWSKI
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Strategia firmy planującej wdrożenie zarządzania przez jakość na przykładzie Przedsiębiorstwa Specjalistycznych Usług Budowlanych ALPEX SA w Wałbrzychu
Ewa
ŁYCZKOWSKA
Prof. dr hab.
Tadeusz Listwan
Zarządzanie kadrami na przykładzie Telekomunikacji Polskiej SA
Wojciech
MERCHELSKI
Prof. dr hab.
Mieczysław Przybyła
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w zmieniającym się otoczeniu na przykładzie wybranych firm rynku informatycznego w Polsce
Bogusław
MRAS
Prof. dr hab.
Mieczysław Przybyła
Problemy funkcjonowania Zakładu Energetycznego w zmieniającym się otoczeniu (przykład Zakładu Energetycznego Legnica SA)
Joanna
NOWICKA-KEMPNY
Prof. dr hab.
Wanda Ronka-Chmielowiec
Polisa ubezpieczeniowa jako zabezpieczenie kredytu
Mirosław
ONISK
Prof. dr hab.
Jacenta Łucewicz
Tworzenie i wdrażanie systemu motywacyjnego Teoria i praktyka
Krzysztof
ORSKI
Prof. dr hab.
Edward Nowak
System rachunku kosztów standardowych w spółce SORELPOL
Jerzy
PROKOPIUK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Rola badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem z perspektywy doświadczeń agencji badań marketingowych
Maciej
PRZYSADA
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowa strategia firmy "Przybud"
Jerzy
PYKA
Prof. dr hab.
Józef Dziechciarz
Internet źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku
Witold
PYTEL
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Skłonność do ryzyka a efektywność inwestowania na przykładzie wybranych spółek z GPW w Warszawie
Adriana
RADOMSKA
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowa strategia rozwoju na przykładzie firmy MARWAL
Jadwiga
STEMPAK
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Organizacja controllingu we współczesnym przedsiębiorstwie na przykładzie firmy ABB ALSTOM POWER Generators Sp. z o.o. we Wrocławiu
Zbigniew
SZCZYPIŃSKI
Prof. dr hab.
Mieczysław Przybyła
Strategia jako czynnik sprawczy sukcesu współczesnej firmy (przykład POLAR SA)
Krzysztof
SZEPTUN
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Analiza kosztów Zakładów Górniczych "Rudna" w okresie realizacji Programu Obniżki Kosztów
Adam
SZOPA
Prof. dr hab.
Edward Nowak
System rachunku kosztów zmiennych w Kampanii Spirytusowej "WRATISLAVIA" POLMOS Wrocław SA
Sławomir
WILIŃSKI
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Budżetowanie działalności gospodarczej
Marek
WITKOWSKI
Prof. dr hab.
Mieczysław Przybyła
Wspomaganie nowoczesnych metod zarządzania techniką informatyczną na przykładzie systemu LOTUS Notes
Jarosław
WOJTKIEWICZ
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Zastosowanie wybranych metod do wyceny Przedsiębiorstwa Handlowego DEKOR
Piotr
ZALAS
Prof. dr hab.
Mieczysław Przybyła
Prywatyzacja jako czynnik restrukturyzacji przedsiębiorstw na przykładzie Elektrowni RYBNIK SA
Ewa
ZALESKA
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Koncepcja controllingu opartego na zarzadzaniu procesowym w przedsiębiorstwie maklerskim
Małgorzata
ZALESKA - KUCZMIERCZYK
Dr hab.
Jacenta Łucewicz
Kampania informacyjna dla obiektu stanowiącego potencjalne zagrożenie dla środowiska na przykładzie ŻELAZNEGO MOSTU


 
poniedziałek, 22 stycznia 2018