Strona główna Absolwenci Edycja V

PRACE MAGISTERSKIE
V EDYCJA 1997-99

Imię i nazwisko Promotor Tytuł pracy
Dorota
BARGIEŁ
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Managing Human Resources in the Reformed Polish Health Care System (Zarządzanie zasobami ludzkimi w zreformowanej Polskiej Służbie Zdrowia)
Marek
BESTRZYŃSKI
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Analiza systemu rachunku kosztów w Zakładzie Hydrotechnicznym
Wojciech
BOCZAR
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Innowacje - polityka państwa, innowacyjność w przedsiębiorstwie, ocena efektywności
Artur
CHOMICZ
Prof. dr hab.
Zdzisław Jasiński
Zarządzanie produkcją na przykładzie produkcji generatorów w ABB Dolmel Ltd.
Leon
CZERNIELEWSKI
Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska-Gubała
Problemy zapewnienia jakości świadczeń zdrowotnych
Sławomir
CZUCHRIJ
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Jakość w rozwoju rynku obrotem energią elektryczną i cieplną na przykładzie Zespołu Elektrociepłowni Wrocław S.A.
Aleksander
DELIJEWSKI
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Lokowanie środków finansowych Elektrowni Turów w okresie styczeń 1997 - czerwiec 1999
Beata
DROŻYŃSKA
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Analiza Jakości Informacji Rachunkowej w procesie decyzyjnym na przykładzie RAFAKO S.A.
Zdzisław
DUDEK
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Zarządzanie remontami
Marian
FERENC
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowa strategia usługowej firmy medycznej
Mariusz
GODOŚ
Prof. dr hab.
Józef Dziechciarz
Sformułowanie strategii marketingowej dla firmy FITNESS 2000
Artur
JABŁOŃSKI
Prof. dr hab.
Jerzy Wawrzynek
Przejście od standardów ISO 9000 do TQM
Jarosław
JANIAK
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Project finance na przykładzie modernizacji Elektrowni Turów
Tomasz
KAMLER
Dr
Marzena Stor
Międzykulturowe problemy zarzšdzania kadrami w procesie fuzji przedsiębiorstw na przykładzie korporacji amerykańskiej i europejskiej
Radosław
KARASZEWSKI
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Konsolidacje i fuzje na rynku dystrybutorów farmaceutyków - strategie liderów konsolidacji oraz wybranych dystrybutorów niezależnych
Paweł
KOMARNICKI
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Strategy for Turów Power Plant (Strategia dla Elektrowni Turów)
Elżbieta
KORCZYŃSKA
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Model of investment of investment appraisal - case study of American Restaurant
Elżbieta
KUBICZ
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Zasoby organizacji i ich znaczenie dla trwałej przewagi konkurencyjnej
Jarosław
KWOLEK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Przejście od standardów ISO 9000 do TQM
Wojciech
LASKA
Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska-Gubała
Doświadczenia we wdrażaniu zarządzania przez jakość na przykładzie firmy SIKA Poland Sp. z o.o
Paweł
MALIK
Dr hab.
Maria Piotrowska
Zarządzanie aktywami bieżącymi w przedsiębiorstwie
Piotr
MICHAŁEK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Strategia rozwoju firmy "bioMerieux"
Marek
MISZCZUK
Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska-Gubała
Wybrane zagadnienia zarządzania projektami informatycznymi
Artur
ORLIŃSKI
Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska-Gubała
Wybrane problemy zarządzania projektem w świetle doświadczeń przy realizacji projektu w SNOOZ "NEX-MEDICAL" Sp. z o.o. w Świebodzicach
Beata
PACHNOWSKA
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Zarządzanie wizerunkiem jako czynnik sukcesu. Psychologiczne, ekonomiczne i organizacyjne aspekty zarządzania image na przykładzie wizerunku miasta
Wiesław
PIEC
Prof. dr hab.
Jan Skalik
Reengineering w procesach restrukturyzacji i reorganizacji Centrali Produktów Naftowych CPN S.A. oddział w Nowej Soli
Jolanta
PIEKUTOWSKA
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowa koncepcja bezpośredniej sprzedaży usług w państwowym przdisębiorstwie użyteczności publicznej POCZTA POLSKA
Ryszard
POCHEĆ
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Analiza Działań Elektrowni Turów jako przedstawiciela wytwórców na systemowym oferowanym Rynku Energii Elektrycznej
Tadeusz
PODDĘBNIAK
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Bogatynia
Andrzej
POGORZELEC
Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska - Gubała
Orientacja na klienta kluczowego istotą zarządzania jakością w DC Stal Sp. z o.o.
Elżbieta
SIKORA
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowa strategia rozwoju firm SKODA AUTO ELCAR
Agnieszka
SŁABOSZEWSKA
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Zarządzanie należnościami
Marek
SOLECKI
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Zarządzanie remontami
Beata
STASIAK
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Ocena projektów inwestycyjnych w Dolnośląskiej Spółce Inwestycyjnej S.A. na przykładzie projektu Kruszywa Budowlane
Jolanta
STEFANIK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Przesłanki i wybór strategii marketingowej w działalności firmy na przykładzie Garbarni Brzeg SA
Stanisław
STRZELECKI
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Strategie rozwoju dystrybucji produktów spożywczych w Polsce
Tomasz
SUCHOWIERSKI
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Valuation of the Company - case of American Restaurants NV
Waldemar
TABIŚ
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Strategia dla pionu remontów Elektrowni Turów w obliczu planowanych przekształceń własnościowych
Dariusz
TEODORSKI
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Innowacje - polityka państwa, innowacyjność w przedsiębiorstwie, ocena efektywności
Arkady
WERBIK
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Tradycyjne i nowe metody reasekuracji ryzyka katastroficznego
Sławomir
ZWOLAN
Prof. dr hab.
Jerzy Wawrzynek
Doskonalenie Planu Działania (Business Plan Development) jako sposób zarządzania skomplikowaną organizacją


 
poniedziałek, 22 stycznia 2018