Strona główna Absolwenci Edycja IV

PRACE MAGISTERSKIE
IV EDYCJA 1996-98

Imię i nazwisko Promotor Tytuł pracy
Piotr
BELINA
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Kontrakty futures na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie S.A.
Paweł
BOCZEK
Prof. dr hab.
Danuta Sołtys
Dostosowanie rachunku kosztów do potrzeb controllingu w ABB Service
Bogusław
BOGACZ
Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska-Gubała
Wykorzystanie metod ilościowych do weryfikacji podjętych decyzji gospodarczych (na przykładzie budowy zakładu produkcji opakowań)
Artur
CAL
Prof. dr hab.
Andrzej Baborski
Weryfikacja wniosków kredytowych z wykorzystaniem systemów ekspertowych
Anna
CHUDZIO
Prof. dr hab.
Józef Dziechciarz
Global strategies of leading copper producers analitycal studies (Globalne strategie głównych producentów miedzi. Badanie porównawcze)
Mirosław
DĄBROWSKI
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Zarządzanie kosztami w Spółdzielni Mieszkaniowej "Nadodrze" w Głogowie
Krzysztof
DWORENKO - DWORKIN
Prof. dr hab.
Jan Skalik
Zakup firmy i jego wpływ na zarządzanie zintegrowanym przedsiębiorstwem
Andrzej
GARBERA
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Zarys strategii marketingowej Zakładów Chemicznych "ROKITA" S.A.
Adam
GĄSIOROWSKI
Prof. dr hab.
Jan Skalik
Rola parków przemysłowych w procesie zagospodarowania zbędnego majątku
Tomasz
GŁADYSZ
Prof. dr hab.
Andrzej Baborski
Zastosowanie internetu do zdalnego nauczenia na przykładzie kursu "Business Plan Praparation" w środowisku "Learning Space"
Dorota
GŁOGOWSKA
Prof. dr hab.
Jan Skalik
Finansowanie poprzez leasing na podstawie Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.
Krzysztof
GŁUCH
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Wybór spółek wchodzących w skład portfela przy pomocy analizy fundamentalnej
Henryk
JANUSEK
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Wybór akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych przez indywidualnego inwestora
Władysław
JARMUSZEWICZ
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Kształtowanie wizerunku firmy na podstawie Zakładu Energetycznego Wrocław S.A.
Arkadiusz
KAWECKI
Prof. dr hab.
Mieczysław Przybyła
Polityka szkoleniowa jako element zarządzania personelem na przykładzie biura zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
Andrzej
KOWALSKI
Prof. dr hab.
Kazimierz Perechuda
Strategy of The Company HOWELL S.A.
Beata, Jacek
KUJAWSCY
Prof. dr hab.
Jan Skalik
Zarządzanie małą firmą w fazach przedsiębiorczości i rozwoju na przykładzie firmy KiS Systemy Komputerowe
Krzysztof
KUŹNIAK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Możliwości zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem na przykładzie MOSTOSTALU Wrocław S.A.
Paweł
KWIECIEŃ
Dr hab.
Józef Koziński
Strategia Oddziału "CPN" S.A. w Nowej Soli w okresie zmian strukturalnych i własnościowych
Wojciech
LUBCZYŃSKI
Prof. dr hab.
Józef Dziechciarz
The Marketing Process for Local Telecom "Cuprum 2000".
Stephen
MARKS
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Investor Relations: Current Global Practices and their application to the Polish Capital Market
Mariusz
NOSAL
Dr hab.
Józef Koziński
Strategy for a Local Telecom Ltd.
Andrzej
OLECHOWSKI
Dr hab.
Józef Dziechciarz
Segmentacja rynku przedsiębiorstw na przykładzie wybranej firmy "F-System"
Jacek
POŁĄCARZ
Prof. dr hab.
Jan Skalik
Analiza organizacji funkcjonowania i efektywności spółek pracowniczych
Jacek
POTRZEBKA
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Biznes Plan Zakładu Przetwórczego Blach
Janusz
SAŁASZNIK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketing-MIX w Wydawnictwie Prasowym na przykładzie ogólnopolskiego dziennika "SUPER EXPRESS"
Jarosław
SIARKIEWICZ
Prof. dr hab.
Tadeusz Listwan
Ocena pracowników jako element funkcji personalnej. Studium przypadku ABB Dolmel Ltd.
Lidia
SMUS
Prof. dr hab.
Józef Dziechciarz
Analiza kosztów związanych z nadużywaniem alkoholu
Jerzy
STOPA
Prof. dr hab.
Józef Koziński
Stan i perspektywy sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Dariusz
SZCZĘSNY
Prof. dr hab.
Józef Dziechciarz
Planowanie strategii produktu przemysłowego - analiza na przykładzie silników wielkiej mocy produkcji ABB w Polsce
Monika
SZEWCZYK
Dr Maria Piotrowska Zarządzanie ryzykiem kredytowym
Ireneusz
SZUMIŁO
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Biznesplan firmy komputerowej o profilu dystrybucyjno-produkcyjnym
Mirosław
TARASIEWICZ
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
The Fractal Market Hypothesis and the R/S Analysis
Paweł
TOMKIEWICZ
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Zarządzanie marketingowe firmą produkującą osprzęt elektroinstalacyjny
Bogdan
WYSOCZAŃSKI
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Zastosowanie teorii chaosu do analizy wielkości sprzedaży (na przykładzie Centrum Handlowego "Meble Polonia")
Krzysztof
ZAPART
Prof. dr hab.
Jan Skalik
Reengenering - reorganizacja procesów w organizacji dynamicznej
Maciej
ZIELONKA
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Kreowanie wizerunku w strategii marketingowej firmy "SCANIA POLSKA"
Iwona
ŻUK - MAGIERSKA
Prof. dr hab.
Jan Skalik
Wpływ niekomercyjnych instytucji pozarządowych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw


 
poniedziałek, 22 stycznia 2018