Strona główna Absolwenci Edycja III

PRACE MAGISTERSKIE
III EDYCJA 1995-97

Imię i nazwisko Promotor Tytuł pracy
Andrzej
BALSEWICZ
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Analiza kondycji finansowej ZEC TRANS Sp. z o.o. w latach 1993-1996
Ryszard
BEDNORZ
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Próba adaptacji koncepcji marketingowych w polityce sprzedaży dóbr inwestycyjnych na przykładzie żywicznych posadzek podłogowych
Grzegorz
BICKI
Prof. dr hab.
Jan Skalik
Projekt restrukturyzacji służby transportowej
Robert
BISKUP
Dr hab.
Józef Koziński
Analiza ewolucji strategii biznesu A.H. "KEN Komputer" S.C. w latach 1992-1997
Wiesław
CYGAŃCZUK
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Analiza strategiczna firmy MAZURKIEWICZ S.C. metodą SWOT
Jacek
CZERNECKI
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Analiza obszaru funkcjonalnego przedsiębiorstwa jako źródło identyfikacji strategii domeny działania na przykładzie pionu technicznego Spółki "CPN" S.A.
Aleksandra
DĄBROWSKA
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Możliwość marketingowego zarządzania firmą w warunkach transformacji na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie
Piotr
DOMAGAŁA
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Finansial Analysis of the Enterprise and Business Plan
Adam
DUSIŃSKI
Dr hab.
Józef Koziński
Strategy for Mostostal Wrocław S.A. (Strategia w Mostostal Wrocław S.A.)
Andrzej
FAL
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Analiza źródeł finansowania rozwoju firmy
Dorota
FAL
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Analiza źródeł finansowania rozwoju firmy
Monika
GAZDA
Prof. dr hab.
Tadeusz Listwan
Analiza wynagrodzenia w Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. w Lubinie
Grażyna
GĘBALSKA
Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska - Gubała
Neverending journey to TQS by means of "Making Things Better" quality programme at ZUD
Przemysław
GINTOWT
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Ogólne aspekty controllingu w przedsiębiorstwie przemysłowym
Jacek
GŁOWINKOWSKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Proces wdrażania zarządzania marketingowego w firmie na przykładzie HTH-PTT Sp. z o.o.
Leopold
HABINIAK
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Analiza strategiczna Odlewni Żeliwa "Śrem" S.A. na tle branży odlewniczej oraz procesów transformacji społeczno - gospodarczej w Polsce
Krzysztof
JANCZEWSKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
System Informacji Marketingowej jako narzędzie wspomagające marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rynku konkurencyjnego. Projekt Systemu Informacji Marketingowej dla Centrum Naukowo - Produkcyjnego Automatyki S.A. we Wrocławiu
Andrzej
KOSTRZEWA
Prof. dr hab.
Tadeusz Listwan
Factors influencing staff recruitment and selection for export work for exaple of BUDEXPOL Ltd. (Czynniki wpływające na rekrutację i selekcję personelu do pracy na eksporcie na przykładzie BUDEXPOL)
Ziemowit
KUBICZ
Prof. dr hab.
Andrzej Baborski
Analysis of an Information System of a Mail-Order Company
Ryszard
KUBINA
Prof. dr hab.
Jan Skalik
Projekt restrukturyzacji Służby Remontowej Elektrowni Turów
Teresa
KUPCZYK
Prof. dr hab.
Tadeusz Listwan
Uwarunkowania sukcesów menedżera
Agnieszka
KWIECIEŃ
Prof. dr hab.
Andrzej Śmieja
Leasing na tle wybranych umów nazwanych
Mirosław
ŁABUDA
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Umowa leasingu jako nowoczesna i popularna forma finansowania inwestycji
Lidia
MALICKA
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Planowanie dochodów z aktywów pracujących banków
Ludwik
MARCINEK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Badanie marketingowe a zarządzanie Firmą SPEDPOL
Bogusława
MATUSZEWSKA
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Finansial Analysis of the Enterprise and Business Plan
Jan
MULARCZYK
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Warunki udzielania kredytu a stopień ryzyka bankowego
Andrzej
ORŁOWSKI
Prof. dr hab.
Józef Dziechciarz
Rola segmentacji rynku budownictwa przemysłowego w budowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstwa Mostostal Wrocław SA
Jacek
PASTURAK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Strategia wprowadzenia na rynek północno - zachodniej Polski produktów firmy ZPS DILO
Andrzej
PUŁKA
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Analiza finansowa działalności ZEC TRANS Sp. Z o.o. w latach 1993 - 1996
Lech
RADKE
Prof. dr hab.
Tadeusz Listwan
Diagnoza funkcji personalnej w Hucie Małapanew SA
Marek
ROSZKIEWICZ
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Usługi poczty Polskiej w procesie integracji z Unią Europejską
Grzegorz
RUTKOWSKI
Prof. dr hab.
Jerzy Jakubczyc
Niezależna firma doradcza - niezbędny element procesu wypracowania i wdrażania systemu informatycznego?
Andrzej
SIWOŃ
Prof. dr hab.
Jan Skalik
Organizacje ubezpieczeniowe w Polsce, ich funkcjonowanie na przykładzie T.U. "EUROPA" S.A.
Andrzej
STĘPIEŃ
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Wybrane problemy zarządzania marketingiem w małych i średnich przedsiębiorstwach na rynku polskim
Bożena
SZCZYGIELSKA
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Działalność innowacyjna a rozwój przedsiębiorstwa na przykładzie Elektrowni Turów
Piotr
SZUMSKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Strategia sprzedaży nowego produktu na przykładzie elektrodowego kotła grzewczego "EKO"
Paweł
WASILUK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Rozwój działalności handlowej firmy WEISS TECHNIK Sp. Z o.o. w świetle strategii marketingowej
Dorota
WŁOCH
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Analiza rotacji maszyn górniczych z wykorzystaniem metod oceny efektywności inwestycji
Adam
WOŁOWICZ
Dr hab.
Józef Koziński
The Turów Project as an example of Power Project Finance for Poland
Bartosz
ZAMIROWSKI
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Misja, zmiana paradygmatów w zarządzaniu strategicznym
Robert
ZIELIŃSKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowa Koncepcja Działalności Handlowej Akcent Sp.z o.o. Dealera Samochodów Hyundai i Suzuki
Witold
ZIOMEK
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Wycena przedsiębiorstwa "Omega" Sp. z o.o. metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych
Wojciech
ZYZAK
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Identyfikacja strategii firmy wybranymi metodami bezscenariuszowymi
Aneta
ŻELAZKO
Prof. dr hab.
Józef Dziechciarz
Marketing Plan
Dariusz
ŻURYŃSKI
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Financial Analysis of Daimler - Benz Group


 
poniedziałek, 22 stycznia 2018