Strona główna Absolwenci Edycja II

PRACE MAGISTERSKIE
II EDYCJA 1994-96

Imię i nazwisko Promotor Tytuł pracy
Krzysztof
ANDRULEWICZ
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Strategia marketingowa rozwoju firmy budowlanej działającej na rynku dóbr inwestycyjnych na przykładzie BUDEXPOL Spółka z o.o.
Lech
BARTOSIK
Prof. dr hab.
Mieczysław Przybyła
Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego w teorii i praktyce na podstawie POLAR S.A. we Wrocławiu
Krzysztof
BIELECKI
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Analiza opłacalności wymiany maszyn flotacyjnych w Zakładach Górniczych "Rudna"
Mirosław
BILIŃSKI
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Identyfikacja strategii wielobranżowej firmy usługowej "Instal"
Andrzej
BOJAKOWSKI
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Leasing środków trwałych jako alternatywna do kredytu forma finansowania zakupów inwestycyjnych na przykładzie PREiJ Elektromont-Gamma Sp. z o.o.
Paweł
CIESIELSKI
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Analiza pozycji strategicznej firmy na polskim rynku komputerowym. Wybór strategii rozwoju
Tomasz
CYGNAROWICZ
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Semiodchylenie standardowe jako miara ryzyka i jego wpływ na wybór portfela na przykładzie ABB w Polsce
Tomasz
CZECHOWICZ
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Metody analizy portfelowej w zarządzaniu strategicznym
Agnieszka
DEJA - TOMASZEWSKA
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Organizacja i działanie komórek marketingowych w koncernie na przykładzie firm ABB w Polsce
Dariusz
DUBIEL
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Badanie zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych
Henryk
FUTOMA
Prof. dr hab.
Tadeusz Listwan
Analiza porównawcza kadr kierowniczych w ZM LEGMET Sp.z o.o w Legnicy i ZANAM Sp. Z o.o. w Polkowicach
Ryszard
GIBUŁA
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowe koncepcje sprzedaży luksusowych alkoholi
Andrzej
GŁĘBOCKI
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Bankowość inwestycyjna - wyzwanie dla polskiego rynku
Rafał
GULKA
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Marketingowa strategia wejścia na rynek polski firmy MARKS & SPENCER
Wojciech
JANECKI
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Ograniczenia zastosowania strategii redundancji w małym przedsiębiorstwie
Tomasz
JENDRYSIK
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Zarządzanie w warunkach konkurencyjnej gospodarki
Andrzej
KACPRZAK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Handel detaliczny w warunkach urynkowienia gospodarki polskiej
Małgorzata
KASPRYSZYN
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Analiza ekonomiczno - finansowa wybranej firmy
Janusz
KASPRZYCKI
Prof. dr hab.
Zdzisław Jasiński
Metodologia wdrażania w przedsiębiorstwach modułu "Planowania Produkcji" Systemu R/3 SAP
Patrick
KIBANGOU
Prof.dr hab.
Mieczysław Przybyła
Motywowanie jako funkcja zarządzania (Problemy motywacji w urzędach państwowych Konga)
Barbara
KRAWCZUK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Komunikacja marketingowa firmy handlowej na rynku dóbr zaopatrzeniowych
Mariusz
KRZAK
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Identyfikacja strategii przedsiębiorstwa budowlanego "STALBUD" SA
Rafał
KUŹNIAK
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Ograniczenia w stosowaniu analizy wskaźnikowej
Tomasz
MAŁYSZEK
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Niemiecki rynek obligacji w latach 1994 - 1995
Jolanta
MARCINEK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Sukces firmy ZEPTER INTERNATIONAL na rynku polskim
Leszek
MARSZAŁEK
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Próba identyfikacji strategii firmy na przykładzie przedsiębiorstwa NOTEL
Ryszard
MELSKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Sprzedaż bezpośrednia a sukces firmy na przykładzie firmy MELRYS
Dagmara
MIKUŁA
Prof. dr hab.
Tadeusz Listwan
Kształtowanie się załogi firmy usługowej na przykładzie Firmy Ochroniarskiej ASCOPOL Sp. z o.o.
Marzena
MISIEWICZ
Prof. dr hab.
Tadeusz Listwan
Motywowanie pozafinansowe pracowników firmy
Annis
MONADJEM
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Analiza ekonomiczno - finansowa wybranego przedsiębiorstwa handlowego na rynku polskim w roku 1996
Dariusz
NIEWÓJT
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Segmentacja rynku konsumentów w praktyce operatora telefonii komórkowej POLKOMTEL S.A.
Wojciech
NOWAK
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Próba identyfikacji strategii firmy na przykładzie Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego nr 2
Zygmunt
PENAR
Dr hab.
Adam Kopiński
Analiza kondycji finansowej wybranej firmy
Tomasz
PRZEDWOJEWSKI
Prof. dr hab.
Jerzy Wawrzynek
Monitorowanie kondycji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Zakładu Telekomunikacji w Legnicy
Natalia
RUDOLF-NIEWÓJT
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Analiza efektywności projektu budowy kręgielni
Artur
STACHOWIAK
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Sposoby zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym w działalności gospodarczej
Marta
STARZAK - OGRODNIK
Prof. dr hab.
Edward Nowak
Sprawozdawczość finansowa w systemie informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
Dariusz
SURYNT
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Identyfikacja strategii firmy SUNET Sp z o.o.
Bogdan
SZOMBARA
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Identyfikacja strategii przedsiębiorstwa budowlanego "System 3"
Andrzej
TATUŚKO
Prof. dr hab.
Tadeusz Listwan
Analiza doboru i oceny pracowników w Urzędzie Gminy Polkowice
Adam
UGREWICZ
Prof. dr hab.
Andrzej Gospodarowicz
Analiza i ocena ryzyka kredytowego na przykładzie Banku Cukrownictwa "CUKROBANK" S.A. we Wrocławiu
Andrzej
URBAN
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Identyfikacja strategii przedsiębiorstwa techniczno - handlowego "KAMARO"
Aneta
WALCZAK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Promocja firmy i jej wyrobów w zdobywaniu sobie rynków zbytu
Maciej
WYSOCKI
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Wybór strategii wyjścia zakładu z kryzysu


 
poniedziałek, 22 stycznia 2018