Strona główna Absolwenci Edycja I

PRACE MAGISTERSKIE
I EDYCJA 1993-95

Imię i nazwisko Promotor Tytuł pracy
Joanna
BODAK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Problemy segmentacji rynku mebli biurowych w działalności marketingowej firmy
Jarosław
BOROWSKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Strategia promocji II Oddziału Banku Przemysłowo - Handlowego Spółka Akcyjna we Wrocławiu
Ewa
CEGIELSKA
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Systemy podejmowania decyzji zakupu na rynku dóbr zaopatrzeniowych na przykładzie rynku mebli biurowych
Piotr
CEGIELSKI
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Sposoby uwzględniania ryzyka przy inwestowaniu w nieruchomości
Sanjeev
CHOUDHARY
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Business plan - projekt budowy miejskiej sieci TV kablowej we Wrocławiu
Janusz
CZARNECKI
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Próba identyfikacji strategii firmy na przykładzie Przedsiębiorstwa Usług Techniczno - Socjalnych w Jelczu - Laskowicach
Piotr
CZECHOWICZ
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Podejmowanie decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie na podstawie analizy danych z księgowości
Dariusz
FRANCKIEWICZ
Prof.dr hab.
Grażyna Światowy
Rozwój działalności marketingowej Radia "ESKA" Wrocław
Wojciech
GAJOWY
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Metody oceny rzeczowego projektu inwestycyjnego realizowanego przez małe przedsiębiorstwo
Włodzimierz
GAWROŃSKI
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Zarządzanie kapitałem w holdingu
Małgorzata
GÓRA
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
Andrzej
KORCIK
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Identyfikacja strategii domeny "Hurt Części Zamiennych" przedsiębiorstwa Polmozbyt Wrocław
Małgorzata
KADYSZEWSKA - KOWALSKA
Prof. dr hab.
Tadeusz Listwan
Analiza porównawcza doboru kadry menedżerskiej w bankach angielskich i polskich na przykładzie Midland Bank PLC i Banku Zachodniego S.A.
Andrzej
KOWALSKI
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Indeksy giełdowe
Mirosław
KOZIARSKI
Prof. dr hab.
Ewa Konarzewska - Gubała
Zarządzanie przedsięwzięciami realizacji kompletnych obiektów na przykładzie Fabryki Kotłów Rafako S.A.
Piotr
KOZŁOWSKI
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Program powszechnej prywatyzacji w Polsce oraz programy prywatyzacji w krajach środkowo - wschodniej Europy
Agata
KRAUSE
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Segmentacja rynku w strategiach marketingowych Firmy LEGO GROUP
Tadeusz
KUŁAKOWSKI
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Strategia przedsiębiorstwa
Anna
LEWANDOWSKA
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Strategie i zadania Fabryki Dywanów "Kowary" S.A.
Bożena
MAŁCZAK
Prof. dr hab.
Andrzej Baborski
Wdrażanie zachodnich komputerowych systemów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach
Dariusz
MARKIEWICZ
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Algorytm wyboru akcji oraz jego weryfikacja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Mateusz
MORAWIECKI
Prof. T. Opiela
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Monetary Transmission Mechanism in Poland (Mechanizm transmisji monetarnej w Polsce)
Renata
OSZAST
Prof. T. Opiela
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Commercial Banks Lending in Poland (1990-1995)- (Bankowość komercyjna w Polsce w latach 1990-1995)
Andrzej
RADOMSKI
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Opcje - strategie inwestowania i wycena
Michał
ROMANOWSKI
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Identyfikacja strategii Zakładów Wyrobów Sanitarnych "Wrocław"
Jarosław
SKURA
Prof. T. Opiela
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Interbank Market in Poland in 1990-1995. (Rynek międzybankowy w Polsce w latach 1990-1995)
Zbigniew
STABISZEWSKI
Prof. dr hab.
Rafał Krupski
Wybrane elementy metodologii budowy planu strategicznego Banku Komercyjnego
Waldemar
STADNIK
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Szkoła Języków obcych - strategia działania w koncepcji marketingowej
Piotr
ULMAN
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Rynek kapitałowy w Polsce na tle rynków rozwiniętych
Bogdan
WASILEWSKI
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Zróżnicowanie strategii marketingowej według segmentów rynku i zwyczajów w nabywaniu kwiatów
Edward
WISZNIOWSKI
Prof. dr hab.
Zbigniew Luty
Problematyka wyceny majątku trwałego przedsiębiorstw postawionych w stan upadłości na przykładzie Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego w Prusicach
Dariusz
WÓJCIK
Prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga
Zakład Ubezpieczeń jako inwestor i emitent na krajowym rynku finansowym
Artur
ZAPART
Prof. dr hab.
Grażyna Światowy
Ekspansja rynkowa w przemyśle farmaceutycznym w odniesieniu do rynku polskiego na przykładzie Koncernu "GROUPE FOURNIER"
 
poniedziałek, 22 stycznia 2018