Strona główna Cele i zadania

Magisterskie Studia Menedżerskie EMBA przygotowują do kariery w świecie szeroko rozumianego biznesu, kształcąc kadry menedżerów wysokiego i średniego szczebla dla przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych oraz dla instytucji niezarobkowych.

Adresatami programu są osoby aktywne zawodowo, które:

 • posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie menedżerskie (np. pełnienie różnych funkcji o charakterze kierowniczym, liderzy i koordynatorzy projektów, przedsiębiorcy),
 • są absolwentami szkół wyższych (krajowych i zagranicznych), o dowolnym kierunku studiów: politechnicznych, uniwersyteckich, rolniczych, medycznych, artystycznych itd., legitymujący się dyplomem magisterskim,
 • lub są absolwentami szkół zarządzania i inżynierskich (państwowych i niepaństwowych), legitymujący się dyplomem licencjata lub inżyniera,
 • są otwarte na pozyskiwanie nowej wiedzy i nowych umiejętności, które swojej siły napędowej upatrują w ciągłym rozwoju kompetencji menedżerskich,
 • chętnie dzielą się własnym doświadczeniem zawodowym, a także potrafią czerpać z różnorodności doświadczeń innych ludzi,
 • pragną uzyskać w ramach Programu MSM-EMBA wykształcenie akademickie i dyplom magistra w zakresie zarządzania, niezbędne w rozwoju kariery menedżerskiej.

Naszą ambicją jest pozyskiwanie studentów o wysokim stopniu zróżnicowania społecznego: po różnych kierunkach studiów, w różnym wieku (młodych i z dużym doświadczeniem zawodowym), legitymujących się praktyką w organizacjach biznesowych i  niebiznesowych o różnym profilu działalności, pochodzących z  różnych krajów i grup etnicznych, różnej płci, o odmiennych przekonaniach politycznych i religijnych, o różnym statusie rodzinnym i nie tylko, ale równocześnie potrafiących uszanować odmienność innych, a także z chęcią i zdolnością do stosowania ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia społecznego.

Cel ogólny: Podstawowym celem oferty edukacyjnej MSM-EMBA jest dostarczenie słuchaczom zintegrowanej wizji przedsiębiorstwa (organizacji) w gospodarce wolnorynkowej oraz rozwój wiedzy i umiejętności niezbędnych do formułowania i  analizowania problemów przedsiębiorstwa, umiejętności decydowania w zakresie tych problemów oraz umiejętności realizowania podjętych decyzji w warunkach zmieniającego się otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Cele szczegółowe:

 • Zdobyć solidne podstawy w głównych obszarach działalności przedsiębiorstwa, takich jak: marketing, produkcja, finanse, rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, strategia i polityka przedsiębiorstwa.
 • Zrozumieć środowisko przedsiębiorstwa, mechanizmy jego działania.
 • Rozwinąć zdolności do pracy i komunikacji w zespole oraz kierowania pracą zespołową.
 • Zdobyć odpowiednie umiejętności analityczne, planistyczne i operacyjne, które mogą być potrzebne w złożonych sytuacjach praktycznych.
 • Rozwinąć zdolność szybkiej i realistycznej konceptualizacji problemów decyzyjnych oraz trafnej oceny bezpośrednich i odległych skutków decyzji.
 • Nabyć zdolność do ciągłego uczenia się i korzystania z nowoczesnych metod naukowych oraz narzędzi informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.
 • Pozyskiwać wiedzę i umiejętności potrzebne do współdziałania w środowisku wielokulturowym, realizowania zadań kierowniczych w środowisku międzynarodowym.
 
sobota, 24 lutego 2018