Strona główna
Magisterskie Studia Menedżerskie MBA

 

 

Magisterskie Studia Menedżerskie MBA są intensywnymi, niestacjonarnymi studiami II stopnia w zakresie zarządzania, których absolwenci otrzymują dyplomy magistra zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz certyfikaty międzynarodowe MBA sygnowane przez cztery uczelnie partnerskie.

Program prowadzony nieprzerwanie od 1993 roku w formie Executive MBA został zaliczony do klasy profesjonalnej ratingu programów MBA w 2006, 2008 i 2010 roku oraz do klasy profesjonalnej plus w ratingu programów MBA w 2012 oraz w 2014 roku przeprowadzanym co dwa lata przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM.

Magisterskie Studia Menedżerskie MBA są odpowiedzią nie tylko na wymogi stawiane nam i naszym absolwentom przez otoczenie międzynarodowe ale również, a nawet przede wszystkim, odpowiedzią na oczekiwania najbliższego otoczenia uczelni i wydziału - dynamicznie rozwijającego się regionu Dolnego Śląska.

Magisterskie Studia Menedżerskie MBA przygotowują do kariery w świecie szeroko rozumianego biznesu, kształcąc kadry menedżerów wysokiego i średniego szczebla dla przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych oraz dla instytucji niezarobkowych. Adresatami programu są aktywni zawodowo od co najmniej 3 lat:

  • absolwenci szkół wyższych (krajowych i zagranicznych), dowolnych kierunków studiów: politechnicznych, uniwersyteckich, rolniczych, medycznych, artystycznych itd., którzy z racji pełnionych bądź planowanych obowiązków zawodowych pragną otrzymać wykształcenie akademicko - zawodowe i tytuł magistra o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem oraz
  • absolwenci zawodowych szkół zarządzania (państwowych i niepaństwowych), którzy po uzyskaniu tytułu licencjata mogą otrzymać w ramach Programu MSM/MBA wykształcenie akademickie i dyplom magistra w zakresie zarządzania, niezbędne do wstąpienia na drogę kariery menedżerskiej.


MBA International Workshop in Ireland (May 2016)

 

 

 

 

V miejsce

w rankingu najlepszych Programów MBA 2013

według tygodnika WPROST

 


Szczegóły na stronie:

http://www.wprost.pl/ar/394648/Najlepsze-programy-MBA/?pg=2

 

 

 

 

 
poniedziałek, 01 maja 2017