Strona główna
Magisterskie Studia Menedżerskie EMBA

 

Rekrutacja na XXV edycję

Magisterskich Studiów Menedżerskich EMBA

do 25 września 2017

Szczegółowe informacje na http://www.mba.ue.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=64&lang=pl

 

 

 

Magisterskie Studia Menedżerskie EMBA (ang. Executive Master of Business Administration) - w skrócie MSM-EMBA - są intensywnymi, zaocznymi studiami drugiego stopnia w zakresie zarządzania, których absolwenci otrzymują dyplomy magisterskie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz certyfikaty EMBA.

Magisterskie Studia Menedżerskie EMBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i  Finansów UE we Wrocławiu są propozycją mieszczącą się w głównym nurcie działań zmierzających do realizacji Procesu Bolońskiego i do porównywalności polskich studiów ekonomicznych z  programami uczelni zachodnioeuropejskich i amery-kańskich w  części dotyczącej edukacji menedżerskiej. W uczelniach zachodnich studia MBA są z  założenia studiami drugiego stopnia (postgraduate), adre-sowanymi do osób posiadających praktykę zawodową, często na stanowiskach kierowniczych. Studia te prowadzone są w trybie stacjonarnym (full time), a  więc z oderwaniem od pracy, bądź w formie studiów powiązanych z pełnieniem funkcji kierowniczych (executive) i trwają od 1  do 4 lat, kończąc się dyplomem MBA (Master of Business Administration). Cechą charakterystyczną kształcenia w systemie MBA jest to, że o  przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci dowolnych kierunków studiów uniwersyteckich lub innych np. politechnicznych. Dostosowanie się do zachodnich standardów organizacyjnych i  programowych kształcenia menedżerów należy uznać za warunek pełnego partnerstwa w tej dziedzinie (wzajemne uznawanie dyplomów, studia przemienne, praktyki zawodowe, kształcenie studentów zagranicznych itp.), a także – co niebagatelne – za warunek korzystania z różnych form pomocy zagranicznej.

Program prowadzony nieprzerwanie od 1993 roku w formie Executive MBA został zaliczony do klasy profesjonalnej ratingu programów MBA w 2006, 2008 i 2010 roku oraz do klasy profesjonalnej plus w ratingu programów MBA w 2012, 2014 oraz w 2016 roku przeprowadzanym co dwa lata przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM.

Magisterskie Studia Menedżerskie MBA są odpowiedzią nie tylko na wymogi stawiane nam i naszym absolwentom przez otoczenie międzynarodowe ale również, a nawet przede wszystkim, odpowiedzią na oczekiwania najbliższego otoczenia Uczelni i Wydziału - dynamicznie rozwijającego się regionu Dolnego Śląska.

MSM-EMBA przygotowują do kariery w świecie szeroko rozumianego biznesu, kształcąc kadry menedżerów wysokiego i średniego szczebla dla przedsiębiorstw krajowych i  międzynarodowych oraz dla instytucji niezarobkowych.MBA International Workshop in Ireland (May 2016)

 

 

 

 

 

V miejsce

w rankingu najlepszych Programów MBA 2013

według tygodnika WPROST

 


Szczegóły na stronie:

http://www.wprost.pl/ar/394648/Najlepsze-programy-MBA/?pg=2

 

 

 

 

 
piątek, 24 listopada 2017